Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Psykologspesialist/psykolog

Offentlig forvaltning

Vil du bli en del av et tverrfaglig team? Vi søker etter en dyktig og engasjert psykologspesialist/psykolog.

DPS Vestfold i Klinikk psykisk helse og avhengighet (KPA) er lokalisert i Sandefjord og Larvik, på Nøtterøy og Granli i Tønsberg. Opptaksområdet har tilsvarende ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 275 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte, inklusiv 25 overleger og 16 leger i spesialisering, samt 36 psykologspesialister og 50 psykologer under spesialisering. DPS Vestfold har to allmennpsykiatriske poster i Larvik og Sandefjord, en psykosepost på Nøtterøy og syv poliklinikker fordelt på flere lokasjoner, i tillegg til to seksjoner for kontortjenester. Vi har fokus på å sikre utredning, diagnostisering og behandling i tråd med faglige retningslinjer. Vi ønsker også å legge til rette for at pasientene har en aktiv medvirkning i sin behandling, gjerne i samarbeid med sine pårørende, og best mulig utnytter sine ressurser og muligheter for mestring.

Psykosepoliklinikken er lokalisert i Larvik og på Nøtterøy. Vi har en dyktig og tverrfaglig medarbeiderstab med overleger, leger i spesialisering, psykologspesialister, psykologer under spesialisering, nevropsykolog, sykepleiere og sosionom med videreutdanning innen psykisk helse. Seksjonen er organisert i to team. Et team for førstegangs psykose og et team for tilbakevendende psykose.

Vi baserer tjenestetilbudet så langt det lar seg gjøre på frivillighet med fokus på pasientens iboende ressurser og ønsket helsehjelp. Du kan lese mer om vårt behandlingstilbud her.

Vi har nå ledig 100 % fast stilling ved psykosepoliklinikken.

Tiltredelse etter avtale.  

Arbeidsoppgaver:

 • Du vil ha ansvar for utredning, behandling, samordning og oppfølging av pasienter
 • Selvmords- og voldsrisikovurderinger
 • Veilederfunksjon og deltagelse i råd og utvalg
 • Følge føringer som ligger i at avdelingen er godkjent utdanningsinstitusjon
 • Følge føringer gitt i nasjonale retningslinjer og interne prosedyrer            

Kvalifikasjoner:

 • Psykologspesialist med vedtakskompetanse foretrekkes 
 • Psykolog med erfaring innenfor psykosefeltet er ønskelig 
 • Den som tilsettes må dokumentere norsk offentlig godkjenning
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig
 • Ønsker aktiv deltakelse i virksomhetens utviklingsarbeid med fokus på et spesialisert og målrettet tjenestetilbud        
 • Du har førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og liker å jobbe tverrfaglig 
 • Du er ansvarsbevisst og beslutningsdyktig
 • Du har interesse for fagutvikling og engasjement for utvikling av egen arbeidsplass 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt  

Vi tilbyr:

 • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning
 • En utviklingsorientert arbeidsplass med tydelige arbeidsoppgaver i retning av stadig mer spesialisert og målrettet tjenestetilbud
 • Deltakelse i krevende og spennende videreutvikling av seksjonen og DPS Vestfold 
 • Virksomhetsfokus på resultatskapning for våre tjenestemottakere og ansatte
 • Et hyggelig og kollegialt miljø
 • Månedlige faglunsjer med fokus på fagutvikling og kompetanseheving 
 • Velferdsordninger gjennom SIV HF 

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.            

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse