Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Psykologspesialist/psykolog

Offentlig forvaltning

Les mer om Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Østre Agder på vår internettside her.

Velkommen som psykologspesialist/psykolog til allmenpsykiatrisk poliklinikk! Du vil bli del av et kollegium bestående av psykologspesialister, psykologer, overleger, LIS (leger i spesialisering), spesialsykepleiere, IPS (jobbspesialister) og erfaringskonsulenter. Psykologspesialistens/psykologens oppgaver er å gjøre vurderinger, utredning og behandling av ulike psykiatriske lidelser. Du vil samarbeide med engasjerte og faglig dyktige kolleger i et godt arbeidsmiljø. Psykologspesialister/erfarne psykologer gir veiledning. Hos oss får du også mulighet til å fordype deg i et fagområde dersom du ønsker det, da vi nå er i en omorganiseringsprosess med inndeling i fagteam. 
 
DPS Østre Agder bidrar med tilrettelegging for psykologers utdanningsløp frem til ferdig psykologspesialist. Du blir del av en avdelingen med et stort fagmiljø bestående av flere enheter. Det oppfordres til å bidra med egen kunnskap. I tillegg ønsker vi å stimulere til kompetanseheving, fagutvikling og forskning. 

I poliklinikken har vi nå ledige 1 x 100 % fast psykologspesialist/psykolog stilling i Grimstad

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Utredning, diagnostisering og behandling er sentrale oppgaver.
 • Behandling gis individuelt og i gruppe
 • Samarbeid med fastleger og andre eksterne samarbeidspartnere
 • Poliklinikken legger vekt på internt tverrfaglig samarbeid
 • Spesialister må påregne å gi veiledning, bistå andre behandlere i vurderingssamtaler, samt deltakelse i vurderingsteam.

Kvalifikasjoner:

 • Gyldig autorisasjon
 • Beherske norsk eller et annet skandinavisk språk godt, både muntlig og skriftlig. Nivå tilsvarende "Bergenstesten".
 • Vi ønsker en person med faglig nysgjerrighet, gode faglige kunnskaper og gode samarbeidsevner
 • Vi ønsker en person som liker å utrede og som har erfaring og/eller ønske om å jobbe med traume, spiseforstyrrelser, angst og/eller affektive lidelser.
 • Motivasjon for å utvikle egen kompetanse i samsvar med poliklinikkens behov 

Personlige egenskaper:

 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet
 • Gode evner til flerfaglig og kollegialt samarbeid
 • Fleksibel og handlingsorientert
 • Selvstendighet og ansvarsbevissthet er viktige egenskaper
 • God struktur
 • God skriftlig fremstillingsevne

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø preget av åpenhet og interesse for faglig utvikling av tjenestetilbudet
 • Høyt faglig nivå og et utfordrende og variert arbeid
 • Veiledning
 • Studiepermisjon i 4 måneder for spesialister, hvert 5 år
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Pensjonsordning (2 % pensjonstrekk), gruppe- og ulykkesforsikring
 • Flyttegodtgjørelse etter avtale