Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Psykologspesialist/psykolog

Offentlig forvaltning

Er du en engasjert og dyktig psykologspesialist/psykolog som har lyst på en utfordrende jobb i et inspirerende, humørfylt og fagbevisst tverrfaglig miljø?

DPS døgnpost Psykisk helsevern og rus, får ledig 100% stilling som psykologspesialist fra oktober 2022.

Vår seksjon er lokalisert i Porsgrunn og er en sengepost for voksne med et bredt spekter av psykiske vansker innen allmenn psykiatri. Sengeposten har 15 sengeplasser for både elektive pasienter og for pasienter som overføres til oss etter akuttinnleggelse. Hovedbehandlingen i sengeposten er miljøterapi med sosialrytmebehandling (regelmessige måltider, regelmessig døgnrytme, regelmessig og balansert fysisk aktivitet, samt meningsfull aktivitet sammen med andre). Miljøterapien er tuftet på kognitiv atferdsterapi hvor vi samtidig vektlegger fysisk aktivitet.

Vår seksjon er underlagt Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling (KPR) og har et tett samarbeid med øvrige seksjoner i KPR.

Her jobber Anders som overlege i psykiatri og Kjersti som spesialvernepleier. For tiden har vi Hanne som er psykolog i spesialiseringsløp og Kristian som er lege i spesialisering. Foruten et erfarent og stabilt team med miljøterapeuter, har vi Kjersti som ergoterapeut og ansvarsvakt, Gudrun som sosionom, Kaja som psykomotorisk fysioterapeut og Jonas som erfaringsterapeut. Vi brenner for å gi pasientene et godt behandlingstilbud hvor både miljøterapi og samtaler med behandlere brukes aktivt for å styrke pasientenes evne til endring, til å mestre og ta ansvar for eget liv. Vi legger stor vekt på samarbeid og samhandling med pårørende og interne og eksterne samarbeidspartnere.

Våre faglige satsningsområder p.t. er behandling av pasienter med spiseforstyrrelse og intensiv traumebehandling.

Arbeidsoppgaver:

 • Psykologfaglig arbeid med høy faglig og etisk standard.
 • Psykologspesialisten/psykolog vil ha ansvar for vurdering, utredning, diagnostikk og behandling av pasienter med variert symptomatologi i tett samarbeid med overlegespesialist.
 • Avklaringssamtaler- og målsamtaler med pasienter søkt til elektiv innleggelse.
 • Medansvar for å videreutvikle seksjonens tverrfaglig team og faglige satsningsområder, som for tiden er behandling av pasienter med spiseforstyrrelse, samt intensiv traumebehandling i samarbeid med poliklinikk.
 • Psykologspesialisten vil kunne veilede psykologer i spesialisering. Psykoedukasjon og veiledning av medarbeidere med annen kompetanse er også aktuelt.
 • Aktivt samarbeid med tverrfaglig team i seksjonen, internt i organisasjonen, pårørende og samarbeidspartnere eksternt.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som psykolog.
 • Erfaring fra barn- og voksenpsykiatri, samt kjennskap og interesse for miljøterapi, kognitiv atferdsterapi og fysisk aktivitet.
 • Erfaring fra ulike behandlingsmetoder, utrednings- og diagnostisk verktøy.
 • Kompetanse til å å integrere faglig mangfold og differensiert behandlingsmetodikk.

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter.
 • Fleksibilitet i rolle- og funksjonsutøvelse.
 • Evne til målrettet og systematisk arbeid.
 • Handlings- og løsningsorientert fokus.
 • Evne til å bevare roen i en til tider hektisk arbeidshverdag.
 • Evne til å prioritere og delegere.
 • Ansvarsbevisst og løsningsorientert.
 • Bidragsytende til å opprettholde et godt arbeidsmiljø.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:

 • Et dynamisk og fagbevisst arbeidsmiljø som er i stadig utvikling.
 • Et positivt og inkluderende arbeidsmiljø i gode bygningsmessige rammer.
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver.
 • Aktiv FoU-seksjon i klinikken.
 • Et område med variert natur og rike muligheter til fritids- og kulturaktiviteter.