Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Psykologspesialist/psykolog

Offentlig forvaltning

Vi har ledig fast stilling som psykologspesialist/psykolog ved Alderspsykiatrisk poliklinikk. Stillingen inngår i vårt tverrfaglige behandlerteam, som består av psykologspesialister, psykologer, nevropsykologer, overleger, LIS og sykepleiere.  

I vår poliklinikk som psykolog vil du primært jobbe med utredning og behandling av et bredt spekter av psykiske lidelser hos voksne over 65 år. I tillegg vil du få erfaring med utredning og diagnostisering av komplekse og sammensatte problemstillinger i grenselandet mellom psykisk og somatisk helse, nevrodegenerative tilstander og normale aldringsprosesser. Vår poliklinikk har også pasienter som er underlagt tvungent psykisk helsevern, og her vil du også kunne få erfaring med å jobbe med disse pasientene.

Alderspsykiatri er et spesialisert fagfelt på sykehusnivå som har til oppgave å utrede, diagnostisere og behandle pasienter med kompliserte aldersrelaterte psykiske lidelser. Avdelingen er lokalisert Skytta. Avdelingen samarbeider tett med pårørende, kommunale helse- og sosialtjenester samt andre enheter i spesialisthelsetjenesten med utgangspunkt i pasientens behov.

Som en av landets største alderspsykiatriske avdelinger er vår ambisjon å bidra til bedre livskvalitet, og sette premissene for hva som skal være god og høyspesialisert behandling av eldre med psykiske lidelser i Norge. Vi ønsker å ha en resultatorientert organisasjon med særlig vekt på et godt arbeidsmiljø, hvor de ansattes kompetanse er vår største ressurs. Vi ønsker å knytte til oss medarbeidere som vil bidra til økt kvalitet og effektivitet i tjenestetilbudet. I tillegg til faglig engasjement, ønsker vi kolleger med gode samarbeidsevner.

Alderspsykiatrisk avdeling ligger på Skytta i Nittedal, med gode bussforbindelser og kort vei fra Oslo sentrum.  Avdelingen består av en poliklinikk med totalt 25 årsverk, samt 2 døgnposter med henholdsvis 9 og 14 sengeplasser.  Den som ansettes i poliklinikken, vil ha arbeidssted på Skytta i Nittedal.

Oppstart etter avtale.

Alle søkere må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver:

 • Utredning, diagnostisering og behandling av psykiske lidelser hos voksne over 65 år
 • Vurdering av mulig kognitiv svikt /demensutvikling i samarbeid med nevropsykolog, samt vurdering av somatiske sykdommers påvirkning på psykisk helse i samarbeid med psykiater
 • For psykologspesialister: vurdering av henvisninger og veiledning av psykologer 

Kvalifikasjoner:

 • Psykologspesialist eller psykolog i gang med videreutdannelse.
 • Det er ønskelig med klinisk erfaring fra spesialisthelsetjenesten.
 • Det er en fordel å ha interesse for eksistensielle problemstillinger, samt sammenhengen mellom somatikk og psykologi.
 • For psykologer med utdannelse utenfor Norge må lisensperioden være ferdig siden praksis her ikke blir godkjent som en del av lisensperioden.

Personlige egenskaper:

 • Må ha evne og interesse for tverrfaglig samarbeid, og gjennom dette bidra til et profesjonelt og utviklende fagmiljø i avdelingen.
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:

 • Faget alderspsykiatri er komplekst, utfordrende og spennende. Miljøet er preget av engasjerte medarbeidere som brenner for faget.
 • Det legges til rette for videre spesialisering
 • Fleksitid
 • Det er et uttalt mål å videreutvikle et levende forskningsmiljø i avdelingen.
 • Helseforetaket har også meget gode kultur og fritidstilbud