Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Psykologspesialist/psykolog

Offentlige tjenester og forvaltning

Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) er en avdeling i Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus HF. Avdelingen skal gi tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) til rusmiddelavhengige i begge Agderfylkene. Avdelingen er organisert i 5 døgnenheter, 3 poliklinikker organisert i ulike team og en forskningsenhet. Det er totalt ca. 250 stillinger fordelt i Arendal, Kristiansand, Byglandsfjord, Mandal og Lister. 

Avdelingen har ansvar for utredning, diagnostikk og behandling av alle typer rus- og avhengighetsproblematikk, samt undervisning og forskning i fagfeltet. ARA har et sterkt fagmiljø, og går aktivt inn for å være en faglig oppdatert organisasjon hvor kunnskapsbaserte behandlingsmetoder preger arbeidet.

ARA poliklinikk Arendal yter tjenester til befolkningen i østre Agder. Den består av 22 årsverk, fordelt på bl.a. overleger (psykiater/rusmedisin), LIS og psykologspesialist/psykolog, i tillegg til ansatte med høyskoleutdanning. Poliklinikken er for tiden organisert i tre team: Allmennteam, Psykiatrisk ungdomsteam (PUT) og Legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

Ved poliklinikken i Arendal har vi ledig:

 • 3 x 100 % fast stilling for psykologspesialist/psykolog.

For mer informasjon om oss: www.avhengighetsbehandling.no

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.   

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver:

 • Utredning, diagnostisering og behandling jf. pakkeforløp av rusmiddelavhengige, samt spillavhengighet, henvist til poliklinisk behandling. 
 • Selvstendig klinisk arbeid som ansvarlig behandler i samarbeid med et tverrfaglig team om enkelte beslutninger i pasientens behandlingsforløp.
 • Samhandling, råd og veiledning med samarbeidspartnere.
 • Veiledning av personal, herunder psykologveiledning.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som psykolog. Ønskelig med godkjent spesialisering (innen rus- og avhengighetsbehandling, klinisk voksen e.l.) eller med erfaring innen rusfagfeltet. 
 • Psykologer som ønsker relevant spesialisering kan også søke.  
 • Psykolog m/lisens
 • Kjennskap til IT-systemet DIPS er ønskelig.
 • Førerkort klasse B.           

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vektlegges.
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert i team.
 • Evne til å arbeide systematisk og med interesse for kvalitetsutvikling.
 • Fleksibilitet og stor arbeidskapasitet.
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø.
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne.
 • Norsk språk tilsvarende nivå B2 er en forutsetning.  

Vi tilbyr:

 • Et godt tverrfaglig arbeidsmiljø.
 • Faglig og personlig utvikling.
 • Psykologspesialister i faste stillinger opparbeider rett til 4 mnd. studiepermisjon hvert 5. år etter til enhver tid gjeldende overenskomst.
 • Internundervisning.
 • Veiledning.
 • P.t. fleksibel dagarbeidstid.
 • Lønn etter gjeldende tariff.
 • Pensjonsordning (2% pensjonstrekk), gruppe- og ulykkesforsikring.