Psykologspesialist/psykolog

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Nic Waals Institutt er en poliklinikk for barn og unges psykiske helse for fire bydeler i Oslo. Klinikken har fire kliniske seksjoner: Seksjon ungdom (13 – 18 år), seksjon barn (7 – 12 år), seksjon sped- og småbarn (0 – 6 år og gravide) og seksjon ambulant behandling (6 – 18 år). Vi har totalt 61 årsverk og cirka 70 ansatte. Nic Waals Institutt har et samarbeid med studentpoliklinikken ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, og har en omfattende forskningsvirksomhet. Interne opprykk har ført til at vi nå har behov for flere ansatte.

På Seksjon barn har vi ledig 2 faste stillinger som psykologspesialist fra 01.01.22. Tidligere oppstart vil også være mulig.

Seksjonen har 20 ansatte med tverrfaglig sammensetning. Vi tilbyr varierte arbeidsoppgaver med utredning og behandling av barn med et bredt spekter av vansker. Vi har et stort fokus på faglig utvikling og er i stadig arbeid med å forbedre utredningsrutiner, pasientforløp og behandlingsmetoder tilpasset tilstand og behov hos barnet og hans/hennes familie. Seksjonen har flere pågående utviklingsprosjekter, herunder implementering av behandlingsmetodikk for alvorlig dysregulerte barn (DBT), videreutvikling av OCD-team og ulike gruppevirksomheter. Vi har et aktivt arbeid ut mot våre bydeler med fokus på helhetlige helsetjenester og godt samarbeid.

Vi har et åpent og godt arbeidsmiljø der respekt for pasienter og kollegaer står høyt. Vi ønsker deg som vil bidra med kunnskap, engasjement og videreutvikling inn i et raust miljø med høy motivasjon.

Arbeidsoppgaver:

• Utredning og behandling av barn og deres familier
• Arbeid i tverrfaglig team
• Deltagelse og bidrag til utredning, diagnosesetting og utarbeidelse av behandlingsplaner
• Bidra med samarbeid og veiledning til andre samarbeidspartnere rundt pasienten i 1.linjetjenestene og øvrig spesialisthelsetjeneste
• Eventuell veiledning av psykologer, andre faggrupper og undervisningsvirksomhet

Kvalifikasjoner:

• Norsk autorisasjon som psykolog
• Godkjenning som spesialist i barne- og ungdomspsykologi. Psykologer som nærmer seg spesialitet oppfordres til å søke.
• Gode kommunikasjonsferdigheter
• Gode språkferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
• Søkere til stillingen bør ha erfaring fra klinisk arbeid i PHBU, men søkere med annen relevant/sammensatt erfaring kan også søke
• Personlig egnethet og samarbeidsevner
• Evne til fleksibilitet og selvstendighet

Vi tilbyr:

• En klinikk med lange tradisjoner og pionerånd, godt, inspirerende og spennende arbeidsmiljø med stort fokus på faglig utvikling
• En klinikk og et sykehus som etterlever verdiene av nestekjærlighet og kvalitet i alle deler av virksomheten
• Erfarne og dyktige kollegaer i et miljø preget av engasjement og høy faglighet
• Muligheter for fleksibilitet i oppgaver og funksjoner over tid
• Lønn etter overenskomst mellom Spekter og organisasjonene.
• God pensjonsordning i KLP.
• Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud.
• Gode velferdsordninger.

Det bes oppgitt 2 referansepersoner.

Etter lov av 1. april 2007, skal helse- og sosialpersonell som skal yte tjenester til barn fremlegge politiattest i forbindelse med tilsetting.

Spørsmål om stillingen kan rettes til seksjonsleder Karin Bugge Vatne, klinikkoverlege Hans Ole Korsgaard eller klinikksjef Anne-Stine Meltzer.