Detaljer


Psykologspesialist/ psykolog

Nic Waals Institutt er sykehusets barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikk og dekker fire bydeler: Gamle Oslo, Grünerløkka, St. Hanshaugen og Vestre Aker. Nic Waals Institutt fungerer også som studentpoliklinikk ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Nic Waals Institutt har fire kliniske seksjoner: Seksjon ungdom (13 – 18 år), seksjon barn (7 – 12 år), seksjon sped- og småbarn (0 – 6 år og gravide) og seksjon ambulant behandling (6 – 18 år). Vi har totalt 61 årsverk og cirka 70 ansatte.

Vi har ledig 100 prosent fast stilling for psykologspesialist/psykolog fra 01.09.2020
Vi ønsker psykolog med sterk generalistkompetanse.Stillingen er knyttet til seksjon ungdom. Tilknyttet seksjonen er pt. 18 ansatte med tverrfaglige sammensetning.
Seksjon ungdom gir et behandlingstilbud til ungdom i alderen 13 til 18 år og deres familier. I arbeidet inngår det et sterkt samarbeid med aktuelle tjenester i våre bydeler.

Seksjonen har sterkt engasjement for å forstå ungdomsgruppens særegne utviklingstemaer. Det satses faglig sterkt på utvikling av metodikken MBT og det å forstå ungdomssinnet som presenterer selvskading, ustabilitet, spiseforstyrrelser, personlighetsforstyrrelser og psykose. Seksjonen er aktivt med i matrisearbeid for spiseforstyrrelser og behandling av psykose så vel som forståelsen av komplekse tilstander med kombinasjon nevroutviklingsforstyrrelse og affektiv lidelse.

Nic Waals Institutt har lange tradisjoner når det gjelder forskning og undervisning. Det siste året har vi etablert TellMe More, et tilbakemeldingssystem for pasienter og pårørende som vi ønsker benytte både for å sikre gode tilbakemeldinger i det operative arbeidet, men også som ledd i forskning og etablering av kvalitetsregister for våre pasienter slik at vi kontinuerlig kan utvikle tilbudene vi gir videre.

Arbeidsoppgaver:
• Utredning og behandling av ungdom og deres familier
• Arbeid i tverrfaglig team
• Deltagelse og bidrag til utredning, diagnosesetting og utarbeidelse av behandlingsplaner
• Bidra med samarbeid og veiledning til andre samarbeidspartnere rundt pasienten i 1.linjetjenestene og øvrig spesialisthelsetjeneste
• Eventuell veiledning av psykologer, andre faggrupper og undervisningsvirksomhet

Kvalifikasjoner:
• Norsk autorisasjon som psykolog
• Bred erfaring med diagnostikk og behandling, fra nevropsykiatriske tilstander til personlighetsproblematikk
• Evt. godkjenning som spesialist
• Gode kommunikasjonsferdigheter
• Gode språkferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
• Søkere til stillingen bør ha erfaring fra klinisk arbeid i PHBU.
• Personlig egnethet og samarbeidsevner
• Evne til fleksibilitet og selvstendighet

Vi tilbyr:
• Et godt og hyggelig arbeidsmiljø med muligheter for faglig utvikling
• Erfarne og dyktige kollegaer i et miljø preget av engasjement og høy faglighet
• Muligheter for fleksibilitet i oppgaver og funksjoner over tid
• God pensjonsordning i KLP
• Gode velferdsordninger

Det forventes lojalitet mot sykehusets diakonale verdigrunnlag.
Det bes oppgitt to referansepersoner.

Etter lov av 1.april 2007 skal helse- og sosialpersonell som skal yte tjenester til barn fremlegge politiattest i forbindelse med tilsetting.