Ledig stilling

Tønsberg kommune

Psykologspesialist/psykolog 100% fast stilling på Familiehuset/Psykisk helse barn og unge

Offentlig forvaltning

Psykisk helse barn og unge/Familiehuset, Tønsberg kommune,  søker etter psykologspesialist/psykolog i 100% fast stilling. 

Barn og unge (BOU-helse) er en tverrfaglig virksomhet i Tønsberg kommune.  Den består av Psykisk helse barn og unge/Familiehuset, Helsestasjons -og skolehelsetjenesten og Tjeneste for barn med nedsatt funksjonsevne (TFF).  Kommunalområdet Oppvekst og læring består av BOU, Barnevernstjenesten, PP-tjenesten og alle skoler og barnehager.  En av folkehelseutfordringene for kommunen er psykisk strev blant barn, unge og deres familier. 

Psykologene for barn og unge innen helseseksjonen er plassert i tjenesten Psykisk helse barn og unge/Familiehuset.  Tjenesten har to avdelinger, en i Tønsberg og en på Revetal. Tjenesten har pt. ca 11 årsverk og det er fire psykologer ansatt. Tjenesten er en lavterskel forebyggende og helsefremmende tverrfaglig tjeneste rettet mot milde og moderate psykiske helsestrev for gravide, barn og unge 0-20 år og deres foreldre/familier. Andre yrkesgrupper ansatt i tjenesten er jordmor, helsesykepleiere, familieterapeuter, barnevernspedagog og familieveiledere. 

Tjenesten tilbyr samtaleoppfølging, kurs -og grupper til foreldre og barn, mangfoldig tverrfaglig samarbeid i BOU, Oppvekst, andre kommunale hjelpetjenester og organisasjoner. Det tilbys også undervisning, fagstøtte/veiledning til kollegaer i andre tjenester.  Tjenesten er underlagt helselovgivning og bruker HsPro som journalsystem.

Kvalifikasjonskrav:

 • Offentlig godkjent psykologspesialist/psykolog. Fortrinnsvis spesialist i barne-og ungdomspsykologi, men andre spesialiteter kan også komme i betraktning.
 • Psykologer som er mot slutten av sin spesialisering oppfordres også til å søke på stillingen.
 • Ønskes erfaring og kompetanse i psykisk helse og ungdom.
 • Ønskes kompetanse på barns utvikling, tilknytningsteori, traumeforståelse, samspillsutvikling og systemisk helhetlig tenkning.
 • Ønskes klinisk erfaring fra barn -og ungefagfeltet.
 • Ønskes erfaring fra spesialisthelsetjenesten.
 • Veiledningskompetanse.
 • Førerkort

Arbeidsoppgaver:

 • Kliniske oppgaver, behandling og oppfølging av barn/unge, familier, pårørende både individuelt og i grupper ved lette og moderate psykiske helsestrev. Stillingen er spesielt rettet mot oppfølging av ungdom og deres familie. 
 • Helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot individer, grupper og lokalmiljø rundt barn og unge. 
 • Veiledning/fagstøtte og undervisning til forskjellige deltjenester, eks. skole/barnehage og helsestasjonstjenesten.
 • Delta i tjenesteutviklingen i vårt tverrfaglige team, eks. delta i planlegging og drift av våre tilbud, og delta i felles arbeid med å utvikle vår tjeneste utfra erfaring og kunnskap om barn og unges behov i kommunen. 

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner.
 • God evne til å kommunisere med barn, ungdom og deres omsorgspersoner.
 • Selvstendig og strukturert.
 • Engasjert i forebygging og faglig utvikling.
 • Trives med varierte arbeidsoppgaver.
 • Løsningsorientert og fleksibel.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:

 • Tverrfaglig høyt kvalifisert fagmiljø og inkluderende fellesskap.
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver på universelt, selektert og indikert nivå.
 • Fleksibilitet.
 • Hyggelig sosialt miljø.
 • Stillingen lønnes etter kommunens lønnregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale. 

Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost