Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Psykologspesialist og psykolog

Offentlig forvaltning

Har du lyst å arbeide med spesialisert rusbehandling i et godt og faglig utviklende miljø? I en stilling som innebærer varierte oppgaver, der du arbeider tverrfaglig og med mulighet for å følge opp pasienter over tid?

Vi tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling ovenfor mennesker med rus- og avhengighetslidelser ofte i kombinasjon med psykiske lidelser. Behandlingstilbudet består av både individuell- og gruppeterapi, samt pårørendeoppfølging. ARA Kongsvingers opptaksområde er kommunene Nes, Nord-Odal, Sør-Odal, Kongsvinger, Grue og Eidskog. Seksjonen har 11 årsverk, bestående av medisinsk-, sosial-, og psykologfaglig kompetanse.

Avdelingen er i en spennende utvikling med et spesielt fokus på det gode, trygge behandlingsforløp. Pasientene skal oppleve å være aktivt delaktige i egne forløp, preget av god samhandling med deres pårørende og profesjonelle hjelpere. Avdelingen har eget forskningsutvalg og vi ønsker å knytte til oss kollegaer som har interesse for forskning innenfor TSB.

I denne stillingen vil du være en del av et tverrfaglig team bestående av psykologer, sosionomer, leger og sykepleiere. Det er lagt godt til rette for samarbeid og drøftinger i de enkelte pasientsaker. Du vil være en del av et inkluderende, støttende og robust arbeidsmiljø.

Vi har ledig 2 stillinger som psykolog/psykologspesialist. Dersom du har kommet langt i din spesialisering (rus eller klinisk voksen og det gjenstår ca 1 år av spesialiseringen), oppfordres du til å søke. Ved ev. tiltredelse vil det kunne være mulig å konstitueres.

Vi holder til i Kongsvinger. Ønsker du å vite mer om Kongsvinger og mulighetene der trykk her

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver:

 • Foreta kartlegging, utredning og vurderinger knyttet til rus og psykiske lidelser
 • Ansvarlig behandler for egen pasientportefølje
 • Individuell behandling (kan også delta i gruppebehandling)
 • Rådgiver/veileder ut til kommunene
 • Delta i intern og ekstern undervisning/veiledning - for spesialiststillingen inngår også veiledning av psykologer i spesialisering
 • Delta i utvikling av fagmiljøet i seksjonen

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som psykolog
 • For begge stillingene er det ønskelig med erfaring fra TSB
 • Søkeren må ha godt norsk språk, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Evnen til å jobbe strukturert, systematisk og planmessig
 • Du må ha evnen og vilje til å jobbe tverrfaglig
 • God relasjonskompetanse
 • Gode samarbeidsevner
 • At du ser muligheter og ikke begrensninger
 • En positiv bidragsyter i arbeidsmiljøet

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb innen et fagfelt i stadig endring
 • Engasjerte kollegaer i en veldrevet poliklinikk
 • Tverrfaglig jobbing med pasienten i sentrum
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Stor påvirkningskraft på egen arbeidshverdag
 • Mulighet til å bidra for videreutvikling av tjenestetilbudet på poliklinikken
 • Faglig og personlig utvikling
 • Lønn etter overenskomst i AHUS