Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Psykologspesialist og psykolog 100 %

Offentlig forvaltning

BUP Lillehammer/Otta er en enhet med 36 stillinger fordelt på to poliklinikker – en på Lillehammer og en på Otta. Vi server 13 kommuner fra Lillehammer i sør til Lesja i nord hvor det er mistanke om eller påvist psykiske lidelser. Målet er at tilbudet skal bidra til økt livskvalitet og mestring. Enheten samarbeider med barnets/ungdommens foresatte og familie, kommunale tjenester og andre etater. BUP Lillehammer-Otta har god tverrfaglig bredde og en kultur preget av samarbeid både innad og ut til naturlige samarbeidspartnere. Arbeidsmiljøet er positivt, entusiastisk og engasjerende.
Vi har nå ledig  fast stilling for både psykologspesialist og psykolog hos oss med arbeidssted Otta. Oppstart etter avtale.
Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede

Arbeidsoppgaver:

Klinisk arbeid med barn og unge, samt deres familier.
Arbeidsoppgavene innebærer utredning og behandling, samt et utstrakt samarbeid med 1.linjetjenesten.
Utføre selvstendig diagnostisk, behandlingsmessig og konsultativ virksomhet ved BUP.
Planlegge og gjennomføre utredning og behandling og sammenfatte egne utredninger.
Sammenfatte andres utredninger etter 2 års veiledet praksis.
Gjennomføre akuttvurderinger og håndtere akuttsituasjoner.
Ha oversikt over psykologfaglige metoder og tester.
Bidra til utvikling av den psykologiske tjenesten ved BUP Lillehammer-Otta.
Arbeide ut fra anerkjent faglige og etiske prinsipper for psykologisk forståelse og behandling.  
                            

Kvalifikasjoner:

Embetseksamen i psykologi. Norsk autorisasjon som psykolog.
Ønskelig med erfaring innen barn og ungdomspsykiatri eller tilsvarende.
Interesse for å utvikle tjenestene for barn og unge

Personlige egenskaper:

Stor arbeidskapasitet
Gode samarbeidsevner
Fleksibilitet 
Engasjert og utviklingsorientert
Evne til å jobbe selvstendig og i team
Stabilitet

Personlig egnethet vil bli tillagt avgjørende vekt 

Vi tilbyr:

Spennende og selvstendige arbeidsoppgaver.
Muligheter for kurs og veiledning.
Godt arbeidsmiljø og god faglig kompetanse.
Konkurransedyktig lønn.
Ansettelse skjer iht. gjeldende lover, overenskomster og reglement.
Tjenestepensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP).

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på