Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Psykologspesialist/erfaren psykolog

Offentlig forvaltning

Har du lyst å være en av våre psykologspesialister i et godt og faglig miljø?  Det er også mulig for erfaren psykolog med et år igjen av spesialiseringen å søke.  Vi har en fast stilling ledig ved ARA Nedre Romerike. En poliklinikk som jobber med tverrfaglig spesialisert rusbehandling lokalisert i Lillestrøm, 10 minutter fra Oslo med tog.

Som ansatt ved poliklinikken vil du være en del av et tverrfaglig team bestående av psykologer, sosionom, leger og sykepleiere.  Vår hovedoppgave er å tilby tverrfaglig spesialisert behandling til mennesker med rus- og avhengighetslidelser, ofte i kombinasjon med psykiske lidelser. Behandlingstilbudet består av både individuell tilnærming, gruppeterapi og et pårørendetilbud. 

Avdelingen er i en spennende utvikling med fokus på tjenesteutvikling forankret i avdelingens verdigrunnlag. Vi er opptatt av å ha pasienten i sentrum, noe som blant annet innebærer at pasientene skal oppleve å være delaktige i egne forløp. God samhandling med pasientenes pårørende og nettverk er noe vi legger stor vekt på.

Som poliklinikk ønsker vi å være et sted der du som ansatt har rom til å utvikle deg som fagperson,  har muligheten til å søke nye arbeidsoppgaver og kunne påvirke din egen arbeidshverdag. Vi ønsker å ha en ivaretakende kultur for deg som ansatt hvor fokuset er å kjenne mestring, utvikling og støtte i arbeidshverdagen. Dette vil også være et viktig fokus i noen av spesialistoppgavene: som veileder, som spesialist i front i vårt inntaksarbeid og med din egen pasientportefølje hvor det er rom for å kunne jobbe psykoterapeutisk over tid med noen forløp.

Avdelingen har eget forskningsutvalg og vi ønsker å knyttet til oss kollegaer som har interesse for utvikling, forskning og kunnskapen i TSB.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn


Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver:

 • Foreta kartlegging, utredning og vurderinger knyttet til rus og psykiske lidelse
 • Ansvarlig behandler for egen pasientportefølje
 • Veiledning av psykologer
 • Rådgiver/veileder ut til kommunene
 • Delta i intern og ekstern undervisning/veiledning
 • En del av vårt inntaksteam
 • Delta i utvikling av fagmiljøet i seksjonen

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som psykolog, ferdig spesialist eller på slutten av spesialisering
 • Det er ønskelig med erfaring fra poliklinisk arbeid
 • Det er ønskelig med erfaring og/eller interesse fra TSB
 • Søkeren må ha godt norsk språk, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Evnen til å jobbe strukturert, systematisk og planmessig
 • Du må ha evnen og vilje til å jobbe tverrfaglig
 • God evne til å bygge relasjoner
 • Gode samarbeidsevner
 • At du ser muligheter og ikke begrensninger
 • En positiv bidragsyter i arbeidsmiljøet

Vi tilbyr:

 • Sentral beliggenhet
 • En spennende jobb innen et fagfelt i stadig endring
 • Engasjerte kollegaer i en veldrevet poliklinikk
 • Tverrfaglig jobbing med pasienten i sentrum
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Stor påvirkningskraft på egen arbeidshverdag
 • Fokus og ivaretakelse av deg som behandler
 • Mulighet til å bidra for videreutvikling av tjenestetilbudet på poliklinikken
 • Lønn etter overenskomst i AHUS
 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud