Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Psykologspesialist

Offentlig forvaltning

Sikkerhetsseksjon 2 er en av 20 sikkerhetsenheter i Norge. Vi holder til på sykehuset Kalnes i Sarpsborg kommune og ligger sentralt plassert ved E6. Sikkerhetsseksjon 2 har 8 sengeplasser og samarbeider nært med Sikkerhetsseksjon 1, og øvrige seksjoner i avdelingen. Psykiatrisk avdeling består i dag av ti funksjonsinndelte døgnseksjoner hvor den tiende ble åpnet tidlig høsten 2023. Psykiatrisk avdeling har psykologspesialister, overleger og LIS som har regelmessige treffpunkter.
Sikkerhetsseksjonene har en spesialfunksjon innenfor retts- og sikkerhetspsykiatri, for pasienter med alvorlig psykisk lidelse og voldsproblematikk. En stor andel av pasientene er under dom til tvungen psykisk helsevern, hvor samfunnsvernet skal ivaretas. Behandlingen foregår i et kontrollert og støttende miljø, og inneholder og en kombinasjon av miljøterapi, legemiddelbehandling, samtaleterapi, fysisk aktivitet og familiearbeid. Seksjonen samarbeider tett med andre samarbeidspartnere for å sikre en trygg stabilisering og rehabiliteringsprosess.

Seksjonen ledes av en seksjonsleder og er tverrfaglig sammensatt, hvor du vil jobbe i nært samarbeid med 2 overleger og seksjonens øvrige personell. Seksjonen har et høyt kompetansenivå og og satser mye på kompetanseutvikling av personale. Vi jobber i team med fokus på forebygging, hvor vi har et godt og trygt arbeidsmiljø. Inkludering, raushet og humor er viktig for oss.

Stillingen kan tiltres fortløpende og er ledig.

Kvalifikasjoner:

 • Spesialist i klinisk voksenpsykologi
 • Vedtakskompetanse
 • Norsk autorisasjon
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Personlig interesse for pasientgruppen
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til ro og oversikt i potensielt krevende situasjoner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Delta i spennende behandlingstilbud sammen med engasjerte og kompetente medarbeidere
 • HCR-20 kompetanse om du ikke har det fra før
 • Ekstra fridager i året
 • Tid til faglig fordypning
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger  om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.