Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Psykologspesialist

Offentlig forvaltning

Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens (NBTK) er et landsdekkende behandlingstilbud til pasienter med diagnosen kjønnsinkongruens i barndom, ungdom og voksen alder (Z 76.80, ICD-10).

Avdeling for kjønnsidentitetsutredning av voksne (AKV) inngår i NBTK og er en poliklinisk virksomhet som har som oppgave å diagnostisere og utrede/vurdere behov for høyspesialisert kjønnsbekreftende behandling hos pasienter med alvorlig kjønnsdysfori. Målet for behandlingen er at pasientene opplever samsvar mellom identitet og kropp, færre begrensninger for livsutfoldelse, økt funksjon og bedret livskvalitet.

Avdelingen består av et team med 12 ansatte; psykologspesialister, psykologer, overleger, sykepleiespesialister, pasientkoordinator og sekretærer. Avdelingen er lokalisert på Rikshospitalet.


Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Kvalifikasjoner:

Vi søker en psykolog med spesialisering innen barn og ungdom og/eller voksenpsykologi som vil ha en fremtredende rolle i utredning- og oppfølging av pasientene i samarbeid med andre faggrupper på tvers av klinikker og avdelinger ved OUS, med personell ved de regionale sentrene for kjønnsinkongruens (RSKI) samt lokal spesialist- og kommunalhelsetjeneste. For stillingen kreves det norsk autorisasjon og godkjenning som psykologspesialist. 

 • erfaring fra klinisk arbeid med pasientgruppen er ønskelig men ikke et absolutt krav
 • erfaring fra klinisk arbeid med pasienter med nevro-utviklingsforstyrrelser og personlighetsproblematikk 
 • psykoterapeutisk og/ eller veiledningskompetanse er ønskelig
 • erfaring med formidling og fagutvikling
 • meget gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig er et krav

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • har god arbeidskapasitet og tåler et til tider stort arbeidspress
 • har evne til å jobbe selvstendig men også trives med å jobbe tett med kolleger i tverrfaglig team
 • er fleksibel
 • bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • er en omsorgsfull og samvittighetsfull behandler med lagånd  

Vi tilbyr:

 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Fleksibilitet i forhold til arbeidstider og med muligheter til å jobbe noe hjemmefra
 • Lønn i henhold til gjeldende avtaler og overenskomster
 • En utfordrende og spennende stilling i et stimulerende og sosialt arbeidsmiljø preget av hyggelige kolleger, stor takhøyde og et sterkt faglig engasjement