Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Psykologspesialist

Offentlig forvaltning

Sørlandet sykehus HF v/ Klinikk for psykisk helse har ansvar for de spesialiserte tjenestene innen psykisk helsevern til den voksne befolkningen på Agder. Psykiatrisk sykehusavdeling er en av åtte avdelinger i klinikken og består av seksjoner i Arendal og Kristiansand.

Alderspsykiatrisk poliklinikk ved Psykiatrisk sykehusavdeling seksjon Arendal er en utrednings- og behandlingsenhet som i hovedsak jobber med pasienter over 65 år. Arbeidet foregår poliklinisk og ambulant.

Vi har ledig en 100% fast stilling som psykologspesialist. Oppstart etter avtale.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som psykolog
 • Fullført spesialisering fortrinnsvis i nevropsykologi, alternativt i klinisk voksenpsykologi
 • Interesse for pasientgruppen og avdelingens fagområder
 • Beherske norsk språk på et høyt nivå
 • God kunnskap om psykisk helsevern, gjeldende lovverk og retningslinjer

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibilitet
 • Motivasjon for å utvikle egen kompetanse i samsvar med avdelingens behov
 • Evne til å jobbe strukturert og målrettet
 • Evne til å motivere andre og bygge nettverk
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Et engasjert og godt arbeidsmiljø
 • Muligheter for faglig utvikling
 • Pensjonsordning (2% pensjonstrekk), gruppe- og ulykkesforsikring
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst