Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Psykologspesialist

Offentlig forvaltning

DPS Solvang er en av 8 avdelinger i Klinikk for Psykisk Helse ved Sørlandet sykehus og er lokalisert på Grim. DPS Solvang er et spesialisthelsetjenestetilbud innen psykiatri for en befolkning på ca 53.000 innbyggere. Området dekker Kristiansand vest for Otra utenom Søgne. DPS Solvang består av Merkantil enhet, Døgnenhet, Poliklinikk og FACT.

DPS Solvang har et stort fagmiljø med psykiatere i 10,5 stillinger, psykologspesialister i 16,2 stillinger og psykologer i 23,2 stillinger. Avdelingen tilrettelegger for psykologers utdanningsløp fram til ferdig utdannet psykologspesialist og er et utdanningssted for leger i spesialisering innen psykiatri. Medarbeiderne oppmuntres til fagutvikling, kompetanseheving og forskning.

Døgnenheten har 20 senger hvorav 5 administreres og disponeres av FACT-team. Pr. i dag er det tre behandlerstillinger hvorav en overlege og to psykologspesialister ved døgnenheten. FACT-teamet har ansvar for ambulant oppfølging av mennesker med psykoselidelse i hele Kristiansandsregionen, herunder pasienter på tvungen psykisk helsevern uten døgnopphold.

Ved døgnenheten har vi ledig to 100 % stillinger for psykologspesialist.

Ved intern ansettelse kan stilling ved annen enhet bli ledig.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet. 

Kvalifikasjoner:

 • Psykologspesialist med norsk autorisasjon.
 • Psykologer som er i siste del av spesialiseringsløp kan også søke.
 • Kjennskap til gjeldende lover og regelverk
 • Gode samarbeidsevner. Samarbeid med ambulerende FACT-team, PSA, AAT og poliklinikken er en del av arbeidet.
 • Evne til selvstendig arbeid.
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og samarbeid med miljøpersonalet. Legger stor vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.
 • Vi ønsker en person med faglig nysgjerrighet, gode faglige kunnskaper og høyt engasjement
 • Er fleksibel og har gode samarbeidsevner 
 • Evne til å jobbe selvstendig i et tverrfaglig team
 • God relasjonell kompetanse vektlegges.
 • Utviklingsorientert

Vi tilbyr:

 • Et spennende og variert arbeid innen psykisk helsearbeid
 • Et engasjert, tverrfaglig og godt fagmiljø
 • Et arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet og med mange erfarne og dyktige kollegaer.
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Kollegialt fellesskap
 • Lønn etter gjeldende avtaler