Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Psykologspesialist 

Offentlig forvaltning

Ledig stilling som psykologspesialist i nyopprettet psykoseseksjon 

Det skal opprettes en fjerde seksjon for psykosebehandling i psykiatrisk avdeling med oppstart 01.10, og det er derfor ledig stilling som psykologspesialist på denne seksjonen.

Psykiatriske avdeling vil da bestå av ti funksjonsinndelte døgnseksjoner med totalt 101 senger: To sikkerhetsseksjoner, fire psykoseseksjoner, psykiatrisk akuttmottak, seksjon for psykiatrisk utredning, seksjon for affektive lidelser og alderspsykiatrisk seksjon. Alle disse døgnseksjonene er lokalisert i samme bygg på Kalnes sykehus, og samarbeider daglig. Totalt har psykiatrisk avdeling da nesten 400 årsverk. 

Psykosebehandling 4 vil bestå av ca. 31 årsverk, og vil være tverrfaglig sammensatt med vernepleiere, sykepleiere, sosionom, helsefagarbeidere, helsesekretær, psykiatere, LIS og psykologspesialist. Seksjonen vil ha 11 sengeplasser. Psykoseseksjonene er spesialiserte på å behandle pasienter med akutte psykoser, men vil også behandle pasienter med andre typer psykiske lidelser. Pasientene overføres fra psykiatrisk akuttmottak etter at de har blitt vurdert der. De fleste pasientene innlegges etter tvungent psykisk helsevern. Gjennomsnittlig liggetid på psykoseseksjonene er 26 dager. 

Behandlingen skal være individrettet og tverrfaglig basert med elementer som medikamentell behandling, miljøterapi, individualsamtaler, gruppesamtaler, fysisk aktivitet, kosthold og familiearbeid. Det vil tilstrebes en god og helhetlig behandling i samarbeid med pasienter og pårørende, barn, og andre samarbeidspartnere.  Behandlingstilbudet kan deles i to faser; diagnostisk utredning/kartlegging i et strukturert og trygghetsskapende behandlingsmiljø, og en behandlings-/rehabiliteringsfase hvor målet er forbedret funksjonsnivå slik at pasienten kan motta behandling på et lavere omsorgsnivå.

Alle seksjonene i psykiatrisk avdeling har etablert systemer for å drive kontinuerlig forbedring. Det samme forbedringssystemet er også implementert på avdelingsnivå.

Psykologspesialist vil sammen med seksjonsledelsen, overlegene i seksjonen, og avdelingsledelsen delta i den faglige oppbyggingen av seksjonen. Det er ukentlige møter mellom alle behandlerne i psykiatrisk avdeling, månedlige fellesmøter med avdelingssjefene, og regelmessige møter kun for psykologene i avdelingen. 

Ansettelse fra 01.09.2023 eller etter avtale. 
 

Kvalifikasjoner:

 • Psykologspesialist, psykolog som har kort tid igjen av spesialiseringen kan også søke
 • Spesialisering innen klinisk voksenpsykologi er ønskelig
 • Norsk autorisasjon
 • Erfaring fra arbeid med psykiatri og rusproblematikk, fortrinnsvis med pasienter med psykoseproblematikk er en fordel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

På grunn av enkelte utfordrende og krevende situasjoner som kan oppstå med denne pasientgruppen, vil vi legge vekt på evne til å håndtere slike situasjoner.

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
 • Evne til å jobbe selvstendig og målrettet
 • Evne til fleksibilitet og bidra til helheten i avdelingen
 • God på å prioritere i en hektisk arbeidshverdag og høy arbeidskapasitet 

Personlig egnethet vil i stor grad bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Å være med på opprettelsen av en ny seksjon 
 • Spennende og utfordrende arbeidshverdag, hvor ingen dager er like 
 • Fokus på forbedringsarbeid 
 • Veiledning
 • Faglig påfyll gjennom kurs og internundervisning
 • Gode forsikringsordninger
 • Spesialistpermisjon
 • Pensjonsordning gjennom KLP

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring, disse må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn, og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.