Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Psykologspesialist

Offentlig forvaltning

DPS Solvang er en av 8 avdelinger i Klinikk for Psykisk Helse ved Sørlandet sykehus og er lokalisert på Grim. DPS Solvang er et spesialisthelsetjenestetilbud innen psykiatri for en befolkning på ca 53.000 innbyggere. Området dekker Kristiansand vest for Otra utenom Søgne. DPS Solvang består av Merkantil enhet, Døgnenhet, Poliklinikk og FACT.

Vi tilstreber å gi et tilbud til befolkningen preget av fleksibilitet, tilgjengelighet og høy faglig standard.
FACT-teamet skal gi tverrfaglig og tverrsektoriell behandling og oppfølging av pasienter med alvorlig psykoselidelse. FACT-teamet har 4 stillinger for overleger og 3 stillinger for psykologspesialist, samt 16 stillinger med helse og sosialfaglig høyskoleutdanning med videreutdanning.

FACT-teamet ved DPS Solvang er et aktivt oppsøkende behandlingsteam basert på en behandlingsmodell for personer med psykoselidelser. FACT-metoden er utviklet og utprøvd blant annet i USA, Nederland og Storbritannia de siste 30 årene med gode resultater. FACT står for «Flexible Assertive Community Treatment», som kan oversettes med fleksibelt, aktivt og oppsøkende behandlingsteam. FACT-teamet er et samarbeid mellom kommunene Vennesla og Kristiansand, sammen med Sørlandet sykehus HF. Organisatorisk er FACT plassert i spesialisthelsetjenesten, og lokalisert til DPS Solvang.

Det unike i norsk sammenheng er at FACT-teamet disponerer fem sengeplasser på Døgnenheten på DPS Solvang, og har en egen stor Dagavdeling for pasienter tilknyttet FACT.  Ved endringer i forhold til pasientens tilstand har en da mulighet til å intervenere ved og bruke frivillig innleggelse på DPS nivå. Ved behov for andre typer tiltak kan en tilby gruppe- eller individuell behandling ved FACT sin Dagavdeling. Tilbudet til pasientene i FACT-teamet er derfor preget av en helhetlig tenkning samtidig som FACT modellen er bedringsorientert.

Det er nå ledig 100% fast stilling som psykologspesialist ved FACT-Dag ved DPS Solvang. Tiltredelse så snart som mulig eller etter avtale.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

 • Psykologspesialist i psykiatri
 • Motivasjon for å utvikle egen kompetanse i samsvar med enhetens behov
 • Er fleksibel og har gode samarbeidsevner
 • Vi ønsker en person med faglig nysgjerrighet, gode kunnskaper om psykosefeltet og et høyt engasjement
 • Godt kjent med Lov om Psykisk helsevern 
 • Søkere utenfor Skandinavia må dokumentere god kunnskap i skriftlig og muntlig norsk 

Personlige egenskaper:

 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet
 • Gode evner til flerfaglig og kollegialt samarbeid innad i teamet og med samarbeidspartnere
 • Søker må være fleksibel og handlingsorientert
 • Være trygg og kunne håndtere psykiske og fysiske utfordringer

Vi tilbyr:

 • Et spennende, variert og godt arbeidsmiljø preget av åpenhet og interesse for faglig utvikling av tjenestetilbudet med engasjerte kollegaer
 • Vi tilbyr et moderne flerfaglig syn på psykosebehandling
 • Fordypning og videreutdanning for individuell faglig utvikling
 • Høyt faglig nivå og et utfordrende og variert arbeid
 • Vi tilbyr mulighet for deltakelse i aktivt forskningsmiljø. Pågår nå tre doktorgradsavhandlinger på DPS Solvang
 • Avtalefestet utdanningspermisjon hvert 5.år for spesialister
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Pensjonsordning (2% pensjonstrekk), gruppe- og ulykkesforsikring