Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Psykologspesialist

Offentlig forvaltning

Seksjon voksenhabilitering er en spesialisthelsetjeneste for mennesker over 18 år med medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse av komplisert eller sammensatt karakter. Mennesker med medfødt eller tidlig ervervet kognitiv funksjonsnedsettelse (utviklingshemming) og/eller autismespekterforstyrrelse utgjør en stor andel av pasientgruppen. Arbeidsformen er poliklinisk og ambulant. Seksjonen er fylkesdekkende. Seksjonen har 15,2 fagstillinger i tillegg til merkantile stillinger og seksjonsleder. Dette utgjør blant annet 5 psykologspesialist/psykologstillinger og 1 overlege/psykiater. Organisatorisk er vi tilknyttet Klinikk for psykisk helsevern. 

Vi er lokalisert i Sarpsborg sentrum (nær jernbane og buss) - ved Sarpsborgklinikken - sammen med Seksjon barne- og ungdomshabilitering og tre andre polikliniske seksjoner fra Klinikk for psykisk helsevern. Samlet utgjør dette et stort fagmiljø som samtidig har kort vei til sykehuset på Kalnes.

Ledig 100 % fast stilling for psykologspesialist og med tiltredelse 1. mars 2023 eller etter avtale.
  

Arbeidsoppgaver:

Hovedarbeidsområdene er spesialisthelsetjenester knyttet til mennesker med utviklingshemming, autismespekterforstyrrelser og andre medfødte funksjonshemminger. Det vil også være oppgaver knyttet til psykologiske problemer ved progredierende muskelsykdommer, cerebral parese, oa. Seksjonen er tillagt spesialistoppgaver ihht Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kap. 9.

Arbeidsoppgaver knyttet til ovennevnte vil være:

 • Utredning og diagnostisering
 • Funksjonsvurderinger
 • Utvikling av tiltak og behandling
 • Samtalebehandling
 • Undervisning/opplæring - individuelt, i grupper og av kommunalt ansatte
 • Samarbeid med kommunale instanser og pårørende/nettverk
 • Samarbeid med andre seksjoner i Sykehuset Østfold
 • Tett samarbeid med øvrige faggrupper i seksjonen under hele henvisningsforløpet

Kvalifikasjoner:

 • Psykologspesialist med relevant klinisk spesialitet og interesse for habilitering
 • Psykolog uten spesialitet og med erfaring/interesse for målgruppen er også velkommen til å søke
 • Norsk autorisasjon kreves
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne

Personlige egenskaper:

 • Du må være engasjert, fleksibel og samarbeidsvillig
 • Du må ha evne til å arbeide strukturert
 • Du må kunne jobbe selvstendig, men også ha evne og vilje til å jobbe i tverrfaglig team
 • Du må kunne delta aktivt i seksjonens fagutviklingsarbeid
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Et aktivt og engasjert arbeidsmiljø
 • Bruk av leasingbiler ved ambulant virksomhet
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

 

Etter helsepersonelloven § 20a er det krav om politiattest ved tilsetting.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.