Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Psykologspesialist

Offentlig forvaltning

Sikkerhetsseksjon 1 er en av 20 sikkerhetsenheter i Norge. Vi holder til på sykehuset Kalnes i Sarpsborg kommune og ligger sentralt plassert ved E6. Sikkerhetsseksjon 1 har åtte sengeplasser og samarbeider nært med sikkerhetsseksjon 2, og øvrige seksjoner i avdelingen. Avdelingen består av ni funksjonsinndelte døgnseksjoner i psykiatrisk avdeling. Psykiatrisk avdeling har totalt 9 psykologspesialister, 21 overleger og 16 LIS, som har regelmessige treffpunkter. 

Sikkerhetsseksjonene har en spesialistfunksjon innenfor retts- og sikkerhetspsykiatri, for pasienter med alvorlig psykisk lidelse og voldsproblematikk. En stor andel av pasientene er under dom til tvungen psykisk helsevern, hvor samfunnsvernet skal ivaretas. Behandlingen foregår i et kontrollert og støttende miljø, og inneholder en kombinasjon av miljøterapi, legemiddelbehandling, samtaleterapi, fysisk aktivitet og familiearbeid. Seksjonen samarbeider tett med andre samarbeidspartnere for å sikre en trygg stabilisering og rehabiliteringsprosess.  

Seksjonen ledes av seksjonsleder og er tverrfaglig sammensatt, hvor du vil jobbe i nært samarbeid med overlege og seksjonens øvrige personell. Seksjonen har et høyt kompetansenivå og satser mye på kompetanseutvikling av personale. Vi jobber i team med fokus på forebygging, hvor vi har et godt og trygt arbeidsmiljø. Inkludering, raushet, samarbeid og humor er viktig hos oss.
 

Arbeidsoppgaver:

 • Behandlingsansvar/faglig ansvarlig for ca. halvparten av pasientene
 • Spesifikke psykologfaglige oppgaver i forhold til hele pasientgruppen
 • Tverrfaglig samarbeid med seksjonens øvrige personale
 • Kontakt med øvrige samarbeidspartnere, herunder politi og påtalemyndighet
 • Undervisning av personalgruppen

Kvalifikasjoner:

 • Spesialist klinisk voksenpsykologi
 • Vedtakskompetanse
 • Norsk autorisasjon
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Personlig interesse for pasientgruppen
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til ro og oversikt i potensielt krevende situasjoner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Delta i spennende behandlingstilbud sammen med engasjerte og kompetente medarbeidere
 • HCR-20 kompetanse, om du ikke har det fra før 
 • 9 ekstra fridager
 • Tid til faglig fordypning
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.