Ledig stilling

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Psykologspesialist

Nic Waals Institutt
Vi søker psykologspesialist til Fact Ung, Sankt Hanshaugen.

FACT Ung er et 3 - årig pilotprosjekt. Prosjektet er et samarbeid mellom Lovisenberg Diakonale Sykehus/Nic Waals Institutt og bydel Sankt Hanshaugen. FACT Ung, eller Flexible Assertive Community Treatment-teamet, skal gi behandling og praktisk oppfølging i samarbeid med bydel og erfaringskonsulent på ungdommens arena sammen med familie og andre viktige personer i nettverket. Målgruppen vil være barn/ungdom fra 12- 18 (23) år, med alvorlige og/eller sammensatte hjelpebehov som ikke har nytte av hjelpeapparatet slik det er i dag. Mange har sammensatte vansker og lav funksjon, ofte kombinert med manglende diagnose og i noen tilfeller rusutfordringer. Prosjektperioden går mot slutten, men vi har i likhet med Fact Ung Grünerløkka søkt om et ekstra driftsår fordi pandemien gjorde oppstart av Fact Ung vanskelig i perioder.

I Fact Ung Sankt Hanshaugen har vi ledig vikariat 1 år som psykologspesialist. Psykologer som har kommet langt i spesialiseringen og som ser det som mulig å ta ansvar for en periode under konstituering som spesialist oppfordres også til å søke stillingen. Seksjon Ambulant på NWI har gjennom lederlinjen systemansvaret for stillinger inn mot bydelen, selv om daglig leder for Fact Ung er ansatt i bydelen. Klinikkens kompetanseteam for spiseforstyrrelser, behandling av psykose og nevroutviklingsforstyrrelser er tilgjengelige som drøftings- og/eller utredningsarenaer for behandlere i Fact Ung.

Det er en fordel med kjennskap til Nic Waals Institutt og vår behandlingslinje, men ikke en nødvendig forutsetning for å søke stillingen. Ved interne søknader fra faste ansatte, vil vi legge til rette for permisjon fra fast stilling.

Arbeidsoppgavene omfatter:
Behandling og oppfølging av ungdom, familie og samarbeidsinstanser med etablering av kontakt/allianse og utforming av behandlingsplaner for alle intervensjoner. Jobbe i tverrfaglig team etter Fact Ung-modellen med tavlemøter, gjennomgang av pasientforløp og vurdering av behov for intensitet i oppfølgingen, justering av behandlingstilbud og spesialistvurderinger. Delta i tverrfaglig utredningsarbeid i ambulante rammer der det er behov for å gjøre nye diagnostiske vurderinger, gjøre risiko-vurderinger o.a. Samarbeid med nettverk og relevante instanser, systemarbeid
Bidra med samarbeid og veiledning til andre samarbeidspartnere rundt pasienten i 1.linjetjenestene og øvrig spesialisthelsetjeneste.

Fortsette arbeidet med å utvikle en god driftsmodell i FACT Ung-teamet med sikte på bærekraftig, relevant og viktig hjelp til en pasientgruppe som i dag ikke har et tilstrekkelig tilbud, slik at vi vil anbefale å innlemme prosjektet i vanlig drift.

Kvalifikasjoner:

• Norsk autorisasjon som psykolog og godkjenning som spesialist
• Gode kommunikasjonsferdigheter
• Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
• Søkere til stillingen bør ha erfaring fra klinisk arbeid og oppfølging av sammensatte tilstandsbilder fra PHBU
• Erfaring fra arbeid med og interesse for ambulant utrednings- og behandlingsarbeid
• Erfaring med utvikling av nye tjenestemodeller
• Personlig egnethet og samarbeidsevner
• Evne til fleksibilitet og selvstendighet, evne til å arbeide målrettet og strukturert
• Kjennskap til elektroniske journalsystemer, særlig relevant: DIPS Arena


Vi kan tilby:

• Et spennende oppdrag med gode muligheter til å være med å påvirke utviklingen av et nytt tilbud for barn og unge.
• Et godt forankret faglig nettverk til NWI og et nytt og spennende arbeidsmiljø med muligheter for faglig utvikling
• Erfarne og dyktige kollegaer i et miljø preget av stort engasjement og høy faglighet
• Sykehuset har personalhytter i Trysil og Eggedal.
• En klinikk og et sykehus som etterlever verdiene av nestekjærlighet og kvalitet i alle deler av virksomheten
• Lønn etter overenskomst mellom Spekter og organisasjonene.
• God pensjonsordning i KLP.
• Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud.
• Gode velferdsordninger.

Det forventes lojalitet mot sykehusets diakonale verdigrunnlag.
Det bes oppgitt to referansepersoner.

Etter lov av 1.april 2007 skal helse- og sosialpersonell som skal yte tjenester til barn fremlegge politiattest i forbindelse med tilsetting.

For spørsmål om stillingen kan du kontakte seksjonsleder Suzanne Børretzen eller klinikksjef Anne-Stine Meltzer (22028800).