Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Psykologspesialist

Offentlig forvaltning

Avdeling for habilitering er en av seks avdelinger i Barne- og ungdomsklinikken. Avdelingen leverer spesialiserte habiliteringstjenester til barn og unge til og med 17 år med nevrologisk betingede funksjonsforstyrrelser eller utviklingsforstyrrelser. Dette omfatter blant annet barn og unge med utviklingshemming, autisme, cerebral parese og genetiske syndromer. Noen har tilleggsproblematikk av atferdsmessig eller psykisk art. Avdelingen har også en sentral rolle i tverrfaglig utredning ved epilepsi, og inngår i den regionale behandlingslinjen for barn og unge med ervervet hjerneskade. En stor andel av barna er i førskolealder.

Psykologenes arbeidsoppgaver er først og fremst utredning og diagnostisering. Utredningene skjer i tett samarbeid med andre yrkesgrupper for å sikre en helhetlig forståelse av barnet, og bredde i tilbakemeldingene til pasienter og foresatte. Vi anser det som vår oppgave å bidra til å oversette barnets behov i vår kommunikasjon med foreldre og lokale instanser. Det å gi råd om hva som kan være god tilrettelegging, og aktuelle tiltak for barnet og familien, inngår som en integrert del i tilbakemeldings- og oppfølgingsmøter i etterkant av utredninger hos oss.

Avdelingen har om lag 55 ansatte hvorav 14 psykologer. For å møte alle barn og unge som henvises avdelingen på en gode måte, tilstreber vi bredde i psykologgruppens kompetanse. Dette er bakgrunnen for at vi har spesialister både i klinisk nevropsykologi og klinisk barne- og ungdomspsykologi. Vi har også erfarne barneleger spesialpedagoger, vernepleiere og en rekke andre faggrupper, som til sammen utgjør et interessant, engasjert og robust tverrfaglig miljø.

Avdelingen arbeider kontinuerlig med kompetanseheving og kvalitetsutvikling, og er opptatt av å sikre spesialisering og faglig fordypning for hver enkelt medarbeider. 

Interesserte oppfordres til å ringe oss for mer informasjon!

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Dette er en styrke, og vesentlig for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning på en god måte. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver:

 • Utredning, funksjonskartlegging og diagnostikk
 • Skriftlig og muntlig formidling av resultater og vurderinger til pasienter, foresatte og kommunale instanser
 • Samarbeid med og veiledning til kommunalt ansatte
 • Råd og veiledning til foresatte i etterkant av utredning

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent psykologspesialist. Søkere i spesialisering, og som har erfaring med utredning av barn/unge i våre målgrupper, vil også bli vurdert. 
 • Erfaring fra arbeid med barn og unge
 • Erfaring fra arbeid med våre målgrupper
 • Erfaring med og interesse for utredning og diagnostikk

Personlige egenskaper:

 • En tillitvekkende fremtoning i møte med foresatte og samarbeidspartnere
 • En strukturert arbeidsform
 • God evne til samarbeid på tvers av profesjoner
 • God evne til å formidle både skriftlig og muntlig
 • Trives med raske skifter og mye å håndtere parallelt
 • Trives med å jobbe i en populasjon med stor variasjon i språklig og kulturell bakgrunn

Vi tilbyr

 • Et bredt og spennende fagfelt i utvikling
 • Dyktige kolleger og høyt arbeidstempo i et uformelt og reflekterende miljø
 • Gode muligheter for egen faglig utvikling og fordypning
 • Å være med i den videre utviklingen av Norges største enhet for spesialisert habilitering for barn og unge
 • Fleksitidsordning og mulighet for avspasering i perioder med lav aktivitet
 • Lønn og vilkår i henhold til Ahus policy og gjeldende avtaler