Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Psykologspesialist

Vi lyser ut stilling som psykologspesialist i Ambulant, psykose, avhengighet og sikkerhetsteam (APAS), Senter for psykisk helse og rusbehandling, Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Ved Lovisenberg Diakonale Sykehus er psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) en høyt prioritert del virksomheten. Vårt fagmiljø spiller en ledende rolle i nasjonal fagutvikling innen områder som reduksjon i bruk av fysiske tvangsmidler, utvikling av ulike ambulante tilbud og måling av behandlingseffekt.

Sykehuset har samlet virksomheten i et Senter for psykisk helsevern og rusbehandling, der forskning og fagutvikling er integrert i den kliniske driften. Senteret omfatter døgntilbudet, så vel som det ambulante og polikliniske tilbudet til den voksne befolkningen i de bydelene som sykehuset har ansvaret for.

Opptaksområdet er bydelene Grünerløkka, Gamle Oslo og St. Hanshaugen, med totalt ca. 160 000 innbyggere. Vår visjon er å være et dynamisk og inkluderende senter for psykisk helsevern og rusbehandling med fokus på likeverd, mangfold og utvikling av storbykompetanse.

APAS søker psykologspesialist til fast stilling fra 01.09.22

Stillingen er lagt til APAS, et høykompetanseteam som gir spesialisthelsetjeneste hovedsakelig til pasienter med forhøyet voldsrisiko, alvorlig psykisk lidelse og avhengighet eller skadelig bruk av rusmidler. APAS er et av seks team i Seksjon ambulant virksomhet. Det er et tverrfaglig team med to psykologspesialister, psykiater, klinisk sosionom og spesialsykepleiere.

Du vil få selvstendig ansvar til å gjennomføre pasientbehandling i samarbeid med kolleger og i tråd med god faglig praksis. Det er stor grad av individuelt tilpasset behandling som omfatter blant annet:

• Vurdering, utredning og behandling av psykisk helsetilstand
• Tverrfaglig og teambasert arbeid
• Arenafleksibelt arbeid
• Behandlingsoppfølging av pasienter dømt til særreaksjon
• Ansvar for TPHU
• Integrert rusbehandling og behandling av samtidige psykiske lidelser
• Veiledning av kollegaer og samarbeidspartnere
• Delta i faglig utvikling av teamet
• Tett samarbeid med andre sykehusavdelinger og relevante bydelstilbud

Vi søker en engasjert psykologspesialist som liker å arbeide i team og har interesse for pasienter som har alvorlig og sammensatt problematikk. Vi tilbyr et aktivt, mangfoldig og tverrfaglig fagmiljø som er i spennende utvikling. Personlig egnethet og gode samarbeidsevner blir vektlagt.

Kvalifikasjoner:

• Psykologspesialist med norsk autorisasjon
• Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
• Evne til fleksibilitet og selvstendighet
• Kjenner aktuelt lovverk
• Ønskelig med erfaring fra arbeid med tilsvarende målgruppe

Vi tilbyr:

• Et godt, inspirerende og hyggelig arbeidsmiljø med muligheter for faglig utvikling
• Erfarne og dyktige kollegaer i et miljø preget av engasjement og høy faglighet
• Lønn etter overenskomst mellom Spekter og organisasjonene
• God pensjonsordning i KLP
• Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud
• Gode velferdsordninger

Vi holder i dag til i Hagegata 32, men flytter til Lovisenberggata 17 i løpet av høsten 2022.

Kontaktpersoner:
APAS: Teamleder Lars-Andreas Kvisle, 982 07 571
Seksjon ambulant virksomhet: Seksjonsleder Øystein Skaare 930 03 641