Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Psykologspesialist

Offentlig forvaltning

For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Vi skal på en utrolig reise de neste 10 årene. På vei mot nye sykehusbygg skal vi utvikle en arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte. 

Søndre Oslo DPS er ett av to Distrikts psykiatriske senter ved Oslo Universitetssykehus HF i Klinikk for psykisk helse og avhengighet. Vi tilbyr spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern for voksne i bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø med til sammen over 140 000 innbyggere. Vi er lokalisert i moderne og attraktive lokaler på Mortensrud. Avdelingen har et robust og tverrfaglig sammensatt fagmiljø og har ca. 150 faste stillinger. Avdelingen har følgende seksjoner: Psykose- og rusbehandlingsseksjon, Døgnseksjon og Allmennpsykiatrisk seksjon. 

Seksjon for psykose- og rusbehandling består av FACT-enheten, Akuttenheten og Psykosepoliklinikken. Psykosepoliklinikken har totalt 19 stillinger og er delt i to team; TIPS-team og Psykoseteam.

Da en av våre dyktige psykologspesialister i TIPS-teamet har sluttet, har vi nå ledig stilling som psykologspesialist.


Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver:

Vi ønsker oss en psykologspesialist med bred klinisk erfaring og med stort faglig engasjement.

Dine arbeidsoppgaver er blant annet å:

 • ha psykologfaglig ansvar for utredning og behandling av pasienter med psykoselidelser
 • gi individuell oppfølging og samtaleterapi
 • ta ansvar for oppfølging og behandling av pasienter underlagt TPH uten døgnopphold og pasienter på Dom til behandling
 • delta i utstrakt familie og nettverkssamarbeid
 • være aktiv i tverrfaglig teamsamarbeid
 • bidra til enhetens fagutvikling
 • ha ansvar for veiledning til psykolog i enheten

Kvalifikasjoner:

 • Spesialist i klinisk voksenpsykologi
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med personer med alvorlig psykisk lidelse og eventuelt med samtidig rusbruk
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med pasienter underlagt TPH-U/Dom til behandling
 • Søkere må beherske norsk skriftlig og muntlig godt

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • Har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • Har respekt for den enkelte pasient
 • Er fleksibel og ansvarsbevisst
 • Har engasjement for fagutvikling

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Mange hyggelige og dyktige kollegaer
 • God struktur og trygge rammer for arbeidet, med fleksibelt samarbeid 
 • Høyt faglig nivå, mye fagutvikling og undervisning i enhet og avdeling
 • Tett samarbeid med IPS (Jobbstøtte) og høyt fokus på psykoedukativt familiearbeid (PEF) 
 • Faglig veiledning i team