Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Psykologspesialist

Offentlig forvaltning

Vi søker 2 psykologspesialister til fast stilling ved Allmenpsykiatrisk poliklinikk B i Jerikoveien på Lindeberg i Oslo. Vi søker deg som er faglig dedikert, og som ønsker å bidra inn i et hyggelig, engasjert og kompetent fagmiljø.

Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver, faglige utfordringer og utviklingsmuligheter. Arbeidet består i hovedsak av pasientarbeid som inkluderer utredning og behandling av mennesker med et bredt spekter av psykiske lidelser. Arbeidet omfatter også tverrfaglig samarbeid, samt veiledning av studenter og annet helsepersonell. Poliklinikken har en høy andel spesialister og det arbeides tverrfaglig. Seksjonen vår består av overleger, LIS, psykologspesialister, psykologer og  sosionom. Vi har også en IPS-konsulent fra NAV tilknyttet teamet, og vi vektlegger godt samarbeid med førstelinjetjenestene. Vi har et støttende og inkluderende arbeidsmiljø på seksjonen, med høyt faglig engasjement. Vårt opptaksområde er  befolkningen i Alna og Stovner bydel. Seksjonen har omfattende kompetanse på behandling av traumelidelser, angstlidelser, depresjon og bipolare lidelser, personlighetsforstyrrelser, ADHD, utredning av autismespekterforstyrrelser, samt behandling av pasienter med minoritetsbakgrunn. 

DPS Groruddalen er en sentral del av spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern for voksne, med opptaksområde Alna, Grorud og Stovner bydel, samt Nittedal kommune. DPS Groruddalen består av 8 kliniske seksjoner lokalisert i Jerikoveien (Alna) og Rosenbergveien (Grorud), i tillegg til døgnseksjon på Skytta (Nittedal). 

Alle kandidater må søke elektronisk. Ta gjerne kontakt hvis du ønsker ytterligere opplysninger om stillingen. 

Arbeidsoppgaver:

 • Utredning og behandling
 • Samtaleterapi av kortere og noe lengre varighet
 • Samarbeid med helsepersonell internt og eksternt
 • Veiledning av annet helsepersonell
 • Veiledning av fastleger kan være aktuelt 
 • Samarbeid med andre offentlige instanser
 • Deltagelse i poliklinikkens møter
 • Bidra faglig inn i et tverrfaglig team
 • Deltagelse i DPS'ets inntaksordning
 • Spesialistmedvirkning

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring med utredning og behandling fra spesialisthelsetjenesten, gjerne allmenpoliklinikk 
 • Ønskelig med erfaring med behandling av pasienter med traumelidelser og minoritetsbakgrunn
 • Må beherske norsk godt både muntlig og skriftlig
 • Må ha norsk autorisasjon som psykolog. Vennligst oppgi HPR-nr. i søknad.

Personlige egenskaper:

 • Faglig engasjert
 • Selvstendig og beslutningsdyktig
 • Tydelig, effektiv og strukturert
 • Fleksibilitet og god samarbeidsevne
 • God arbeidskapasitet
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Positivt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Faglige utviklingsmuligheter
 • Internundervisning og fagdager
 • Fleksitid etter gjeldende regler
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst