Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Psykologspesialist

Lovisenberg Distrikts Psykiatriske Senter (DPS) består av åtte kliniske seksjoner, tre voksenpsykiatriske poliklinikker, arbeid og helse, gruppebehandling, ruspoliklinikk, døgnbehandling og ambulant virksomhet. Opptaksområdet er bydelene Grünerløkka, Gamle Oslo og St. Hanshaugen, med totalt ca. 150 000 innbyggere. Vår visjon er å være et dynamisk og inkluderende DPS med fokus på likeverd, mangfold og utvikling av storbykompetanse.

Poliklinikk Gamle Oslo har ledig fast stilling som psykologspesialist med ønsket tiltredelse 01.11.2020.

Vi søker en engasjert medarbeider som vil være med på å bidra til god pasientbehandling for bydelens befolkning. Vi kan tilby et høyt fagmiljø med bl.a. 8 psykologspesialister, 3 overleger, 8 psykologer og 3 psykiatriske sykepleiere. Vi har samhandlingssosionom og klinisk ernæringsfysiolog knyttet til poliklinikken. Det blir i løpet av våren en IPS-konsulent knyttet til poliklinikken. Vi vektlegger trivsel og faglig utvikling, med både interne fagdager og ekstern undervisning.

Poliklinikken har kontorer i Hagegata 32, på Tøyen. Det forventes lojalitet mot sykehusets verdigrunnlag. Sykehuset har pensjonsordning. Vi har et bedriftsidrettslag, og disponerer et begrenset antall personalboliger og personalbarnehage. Til orientering returneres ikke innsendte søknadspapirer og attester.

Du må like utfordrende arbeidsoppgaver, høyt tempo og kunne jobbe både selvstendig og i team. Psykologspesialistene får selvstendig behandlingsansvar og veiledningsansvar, og kan bli satt til inntaksarbeid i tillegg til andre spesialistoppgaver. Personlig egnethet og gode samarbeidsevner blir vektlagt.

Arbeidsoppgaver:
• Utredning av psykisk lidelse
• Behandling av psykisk lidelse
• Veiledning av ikke-spesialister
• Spesialistoppgaver
• Faglig bidra til fellesskapet

Kvalifikasjoner:
• Autorisasjon
• Spesialistgodkjenning
• Gode kommunikasjonsferdigheter
• Gode språkferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
• Evne til fleksibilitet og selvstendighet
• Personlig egnethet og gode samarbeidsevner

Vi tilbyr:
• Et godt, inspirerende og hyggelig arbeidsmiljø med muligheter for faglig utvikling
• Erfarne og dyktige kollegaer i et miljø preget av engasjement og høy faglighet
• Lønn etter overenskomst mellom Spekter og organisasjonene
• God pensjonsordning i KLP
• Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud
• Gode velferdsordninger