Detaljer


Psykologspesialist

Nic Waals Institutt er sykehusets barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikk og dekker fire bydeler: Gamle Oslo, Grünerløkka, St. Hanshaugen og Vestre Aker. Nic Waals Institutt fungerer også som studentpoliklinikk ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Nic Waals Institutt har fire kliniske seksjoner: Seksjon ungdom (13 – 18 år), seksjon barn (7 – 12 år), seksjon sped- og småbarn (0 – 6 år og gravide) og seksjon ambulant behandling (6 – 18 år). Vi har totalt 61 årsverk og cirka 70 ansatte.

Vi har ledig fast stilling for 100% psykologspesialist fra 01.12.2020.

Vi ønsker psykologspesialist med sterk generalistkompetanse, erfaring med/engasjement for ambulant arbeid og med en særskilt interesse for å videreutvikle kompetanse innen DBT og MBT som er faglige satsningsområder på seksjonen og klinikken.

Stillingen er knyttet til seksjon ambulant behandling. Seksjonen gir intensive utrednings- og behandlingstilbud til barn og ungdom (6- 18 år) med psykiske lidelser og deres familier der vanlig poliklinisk behandlingstilnærming er vurdert å ikke være relevant eller hjelpsomt. Det dreier seg om barn og ungdom med varierte, sammensatte og komplekse tilstandsbilder (diagnoser, psykososialt funksjonsnivå), der det er behov for intensiv innsats og utstrakt fleksibilitet i utforming av utrednings - og behandlingstilbudet. Tilknyttet seksjonen er det nå 6 årsverk med tverrfaglig sammensetning. Å jobbe i team både innad på NWI og sammen med andre instanser er vesentlig tilleggskompetanse. Brukermedvirkning i utformingen av behandlingsplan og evaluering av behandling er også verdsatt da seksjonen står foran å videreutvikle klinikkens tilbakemeldingsystem TellMe More for ambulant virksomhet gjennom BUP-prosjektet i Helse Sør Øst.

Arbeidsoppgaver:
• Utredning og behandling av ungdom og deres familier i en ambulant behandlingsramme.
• Arbeid i tverrfaglig team
• Deltagelse og bidrag til utredning, diagnosesetting og utarbeidelse av behandlingsplaner
• Bidra med samarbeid og veiledning til andre samarbeidspartnere rundt pasienten i 1.linjetjenestene og øvrig spesialisthelsetjeneste
• Eventuell veiledning av psykologer, andre faggrupper og undervisningsvirksomhet

Kvalifikasjoner:
• Norsk autorisasjon som psykolog
• Evt. godkjenning som spesialist
• Gode kommunikasjonsferdigheter
• Gode språkferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
• Søkere til stillingen bør ha erfaring fra klinisk arbeid i BUP
• Kjennskap til Nic Waals Institutt og bydelene i opptaksområdet, samt behandlingslinjene innenfor sykehusområdet Oslo er en fordel
• Erfaring fra arbeid med og interesse for ambulant utrednings- og behandlingsarbeid
• Personlig egnethet og samarbeidsevner
• Evne til fleksibilitet og selvstendighet

Vi tilbyr:
• Et godt, inspirerende og hyggelig arbeidsmiljø med muligheter for faglig utvikling
• Erfarne og dyktige kollegaer i et miljø preget av engasjement og høy faglighet
• Lønn etter overenskomst med Spekter og organisasjonene
• God pensjonsordning i KLP
• Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud
• Gode velferdsordninger.

Etter lov av 1.april 2007 skal helse- og sosialpersonell som skal yte tjenester til barn fremlegge politiattest i forbindelse med tilsetting.