Detaljer

 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  26.03.2019
 • Sted:
  HALDEN
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Påkrevet
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  1325002
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Psykologspesialist 100% fast stilling

Vi trenger psykologspesialist i Halden kommune!

Enhet rus og psykisk helse er kommunens kompetansesenter innen fagfeltet og er et satsingsområde i helse og omsorg. Psykisk helseteam, Rusteam, Aktivitetssenter for rus og psykisk helse og Helsestasjon for rusavhengige er i dag samlokalisert i sentrum av byen. Det bidrar til nærhet til brukergruppa og tett samarbeid og kompetanseflyt mellom teamene. Enheten er i en utviklingsprosess, og det pågår flere spennende prosjekter, samt forskning i samarbeid med Høgskolen i Østfold.

Beskrivelse av arbeidssted

Enhet rus og psykisk helse består av tre avdelinger:

 • Avdeling rustjenester: Rusteam og Feltteam. 
 • Avdeling Oppfølgingsboliger psykisk helse
 • Avdeling Psykisk helse: Psykisk helseteam, Aktivitetssenter for rus psykisk helse og helsestasjon for rusavhenigige.
 • Enheten består av 37 årsverk hvor hoveddelen av de ansatte er høgskoleutdannede med ulike videreutdanninger.

Enhet rus og psykisk helse gir både lavterskel- og vedtaksbaserte tjenester til mennesker med rus-og/ eller psykiske lidelser. Tilbudet kan bestå av regelmessige samtaler, bistand til pårørende, hjemmebesøk, trening i sosiale ferdigheter og koordinering av tiltakene rundt den enkelte bruker. Samarbeid med spesialisthelsetjeneste, fastleger, NAV og andre kommunale tjenester står sentralt. Videre holdes det angstmestringskurs, kurs i depresjonsmestring (KID) og psykoedukativt familietilbud, samt behandlingsgrupper. Psykisk helseteam er også en del av kommunens psykososiale kriseteam. Rusteamet forvalter lovverk etter §§ 10-2 og 10-3 i HOTL om tvang. Oppfølging av gravide rusavhengige tilligger også dette teamet. 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

Enhet rus og psykisk helse ønsker å imøtekomme fremtidens utfordringer og befolkningens behov, og vil derfor se på muligheten for å etablere et lavterskeltilbud rettet mot milde og moderate psykiske lidelser. Psykologen vil være sentral i dette arbeidet. 

 • Veiledning, fagutvikling og undervisning til ansatte i enheten 
 • Bidra til kompetanseheving og utvikling av tjenestene i tråd med nasjonale og lokale satsninger. 
 • Stillingen vil inngå i kommunens psykososiale kriseteam. 
 • Kan bistå i vurdering av § 10-2. 
 • Store muligheter til å utvikle og påvirke stillingens innhold

Kvalifikasjoner og utdanning

 • Norsk autorisasjon som psykolog
 • Videreutdanning i kognitiv terapi og/eller veiledning er en fordel
 • Ønskelig med erfaring fra å holde kurs/grupper
 • Allsidig erfaring fra arbeid med personer med rus og psykiske lidelser
 • Gode norskkunnskaper og god fremstillingsevne kreves 
 • Førerkort, klasse B

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide målrettet, fleksibelt, strukturert og selvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Må takle krevende pasientsituasjoner
 • Inneha stabilitet og kontinuitet i arbeidet
 • Kunne tenke helhetlig og løsningsorientert
 • Være tålmodig og motiverende
 • Personlig egnethet vil i stor grad vektlegges

Vi kan tilby:

 • Et utviklende og kompetent fagmiljø
 • Dyktige kollegaer og et godt arbeidsmiljø
 • Dagarbeid med fleksitidsordning
 • Stillingen innebærer stor mulighet til å styre egen hverdag
 • Kommunen har en psykolog i Flyktningehelseteam og Familiens hus
 • Mulighet for kollegastøtte både innad i kommunen og fra spesialisthelsetjenesten

Generelle betingelser

 • Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.
 • Lønn etter lov og avtaleverk
 • Pliktig medlemskap i gjeldende pensjonskasse

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk på stilling".

 Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Søknadsfrist 05.03.2019
Utlyst dato 12.02.2019
Vårref 878


Kontaktperson

Marit Skauge Johnsen, Enhetsleder rus og psykisk helse, mobil: 93220495, Marit.Skauge.Johnsen@halden.kommune.no