• Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  15.08.2021
 • Sted:
  Straume
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Vestland
 • Arbeidssted:
  Straume
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3985050
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune

Psykologspesialist 100% fast- Barn unge og familietenester

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidsoppgåver:

 • Kurs og gruppetilbod for barn, unge og foreldre
 • Lågterskel behandlingstilbod til ungdom
 • Rettleiing til foreldre i samarbeid med helsestasjonen
 • Rettleiing av tilsette og studentar
 • Arbeid med sårbare familiar
 • Delta i ulike konsultasjonsteam
 • Delta i tenesteutvikling og planarbeid

Kvalifikasjonar: 

Må ha:

 • Norsk autorisasjon som psykologspesialist
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg

Ønskjeleg med:

 • Erfaring frå arbeid med barn og unge
 • Erfaring frå arbeid med grupper/kurs

Personlege eigenskapar:

 • Interesse og engasjement for barn og unge feltet
 • God på relasjonar og må ha gode kommunikasjonsevner
 • Positiv til uvikling av avdelinga/eininga
 • Strukturert
 • Sjølvstendig
 • Fleksibel

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • IA-bedrift
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Interessante utfordringar
 • Høve til fagleg og personleg utvikling

 

Øygarden kommune ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre medarbeidarar i størst mogleg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Som IA-verksemd ønskjer kommunen å leggja til rette for arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Etter utløpet til søknadsfristen, vert det sett opp ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar, kan verta offentlege sjølv om søkjaren har bedeom ikkje å vert ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, vert søkaren varsla om dette.Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal takast til følgje, skal det leggjast vekt på om det knyter seg særleg offentleg interesse til stillinga.

 
 • Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  15.08.2021
 • Sted:
  Straume
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Vestland
 • Arbeidssted:
  Straume
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3985050
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune