Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Psykologspesialist 100 % fast  

Offentlig forvaltning

Distriktspsykiatrisk senter Tynset, enhet for allmenpsykiatri består av en poliklinikk med integrert TSB team og en døgnenhet med  5 sengeplasser som tilbyr frivillige innleggelser til en bredt sammensatt pasientgruppe. DPS Tynset ivaretar akuttfunksjon , er samlokalisert med  BUP og somatisk sykehus der DPS  bistår med tilsyn/liasonoppgaver. 
DPS Tynset har et svært  godt samarbeid med 1 linjetjenesten og andre samarbeidspartnere. Vi tilbyr trivelige og nyoppussede lokaler, har stabil bemanning og god spesialist dekning.

 Tynset er regionsenter for de 8 fjellkommunene i Nord-Østerdalen. Området er et eldorado for den som er interessert i naturopplevelser, friluftsliv, jakt og fiske. Vi er omringet av kjente nasjonalparker og naturområder som Rondane og Dovre i vest, Forollhogna i nord og Femundsmarka i øst. Tynset  er dessuten et  område  i Sør-Norge med stabilt skiføre  om vinteren og et svært godt utbygd løypenett i umiddelbar nærhet.  Tynset og nabokommunene har god barnehagedekning og et godt utbygd skole-, service-, aktivitets  og kulturtilbud for alle aldersgrupper. Tynset ligger 17 mil sør for Trondheim, 5 mil sør for Røros og 24 mil nord for Hamar, og har gode kommunikasjonsmuligheter med tog, buss og bil. På Røros er det dessuten flyplass med daglige avganger til og fra Oslo.

 Vi har ledig fast 100 % stilling for  psykologspesialist. Oppstart etter avtale . 

 Kopi av relevant utdanning og attester legges ved søknaden i webcruiter.
 Min to referanser hvorav en fra siste arbeidsgiver. 

Arbeidsoppgaver:

 • Klinisk arbeid, utredning  og behandling av et bredt spekter psykiske lidelser inkludert  ruslidelser 
 • Veiledning og kvalitetssikring av klinisk arbeid  
 • Ø hjelps vurderinger og tilsyn på somatisk sykehus i samarbeid med psykiater 
 • Ivareta fortløpende dokumentasjon i journal 
 • Bidra med  fagutvikling  og undervisning
 • Deltagelse i ukentlig tverrfaglige behandlingsmøter
 • Bidra til godt tverrfaglig samarbeid    

Kvalifikasjoner:

 • Profesjonsstudium i psykologi
 • Spesialisering i klinisk voksen psykologi 
 • Klinisk erfaring  fra spesialisthelsetjeneste for voksne
 • God formal- og realkompetanse innen bruk av vanlige utredningsverktøy til diagnostikk / evne-/funksjonsutredninger.
 • Trives med teamarbeid og veiledning av ikke spesialister
 • Være strukturert og ha gode kommunikasjonsferdigheter  ift både pasienter og kollegaer 
 • Beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig   
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt     

Personlige egenskaper:

 • Vi ønsker oss en  kollega som trives  med tverrfaglig jobbing, periodevis høyt tempo,  har en samarbeidende stil og er fleksibel og løsningsorientert
 • Vi ønsker oss en kollega som evner å arbeide selvstendig og å stå i krevende vurderinger
 • Vi ønsker oss en kollega med engasjement ift  fagutvikling.

Vi tilbyr:

 • Faglig oppdaterte,engasjerte og løsningsorienterte  kollegaer
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med en bredt sammensatt pasientgruppe.
 • Ukentlige tverrfaglige behandlingsmøter  
 • Muligheter for fagutvikling og kompetanseheving   
 • Lønn etter avtale 
 • Meget gode pensjonsordninger i KLP.
 • Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.