Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Psykolog, vikariat

Offentlig forvaltning

En av våre dyktige psykologer skal ut i rotasjon og vi trenger deg som er nytenkende, engasjert og fremoverlent. Er dette deg vil vi ha deg med på laget. 
Vi ønsker deg som har et brennende engasjement for helsefremmende arbeid og som har lyst til å bidra til å gjøre en forskjell!

Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Elverum-Hamar har et opptaksområde på 101.000 voksne og betjener 9 kommuner i midtfylke i Innlandet. Avdelingen har 211 årsverk. DPS Elverum-Hamar har Allmennpsykiatriske poliklinikker i Hamar og Elverum. DPS E-H har også Psykosepoliklinikk, Ambulant akuttenhet, TSB- poliklinikk, 2 FACT team, samt kontorenhet. DPS har 2 døgnenheter som ligger på Ingeberg, døgn 1 og døgn 2. Enhetene har lik funksjon. 

Vi kan bidra med et engasjerende arbeidsmiljø med stort fokus på faglig utvikling i enheten. Vi tilbyr et høyt faglig miljø med tverrfaglig ansattegruppe som jobber i team rundt pasienten. Vi tilbyr ukentlig psykoedukasjon som gjøres av personalet i enheten. Det er stort fokus på fysisk aktivitet og hverdagsmestring for pasientene. Vi jobber tett ut mot eksterne samarbeidspartnere for å skape et godt pasienttilbud etter utskrivelse. 

DPS Elverum- Hamar, Døgnenhet 1 er en  åpen post med 12 sengeplasser, som tilbyr behandling til voksne med psykisk lidelse. Enheten har ingen diagnostiske eksklusjonskriterier. Behandlingen er frivillig. Enhetene har ca.30 årsverk. Inkludert i disse årsverkene er tilknyttet 2 overleger, 1 psykolog og en sosionom. Vi er et tverrfaglig sammensatt med høyt kompetente miljøpersonale som har fokus på kognitiv miljøterapi. Leger og psykologer samarbeider tett på tvers av enheter.  

Behandlingen som tilbys skal bidra til reduksjon av symptombelastning og tilrettelegging for evt. videre behandling. Gjennom ett tett samarbeid med interne og eksterne aktører skal  pasienten tilbys best mulig tilrettelagte tjenester. Behandlingen skal være målrettet, tidsavgrenset og individuelt tilpasset. For å oppnå best mulig flyt i behandlingskjeden tilstrebes raske og riktige kartlegginger, vurderinger og diagnostiseringer. Vi samarbeider også mye med pårørende, herunder også barn som pårørende. 

Enheten har ledig 100% vikariat som psykolog i 6mnd. Fom. 1/9-24 - 28/2-25 (6mnd). Avhengig av videre forløp kan det være aktuelt med forlengelse. 

 

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon /lisens som psykolog
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Evne til å arbeide selvstendig, strukturert og målrettet
 • Evne til godt samarbeid med andre faggrupper og profesjoner
 • Fleksibilitet og med gode samarbeidsevner
 • God relasjonskompetanse
 • Engasjert og pålitelig
 • Interesse for brukermedvirkning
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli lagt stor vekt på

Vi tilbyr:

 • Meningsfullt arbeid i spesiell fagfelt
 • Stort fokus på tverrfaglig arbeid
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Trivelige og erfarne kollegaer med engasjement og kompetanse
 • Svært godt arbeidsmiljø
 • Tilrettelegging skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av lover, tariffavtaler og reglement
 • Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlisten er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlisten. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.