Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Psykolog/spesialutdannet sykepleier eller annen relevant bachelor med videreutdanning.

Offentlig forvaltning

DPS Strømme er en egen avdeling i Sørlandet sykehus HF, Klinikk for Psykiatri og Avhengighetsbehandling. DPS Strømme består av psykiatrisk poliklinikk i Kristiansand og Mandal, døgnenhet og Ambulant akutteam.

Ønsker du å jobbe med akuttpsykiatri i et faglig sterkt miljø, med mulighet for faglig utvikling? Ambulant akutteam er en egen enhet under DPS Strømme som har en øyeblikkelig hjelp-funksjon via henvising fra fastlege, legevakt eller andre instanser. Teamet jobber både forebyggende og behandlende, og er et tverrfaglig team bestående av psykologspesialist/psykologer, psykiater, psykiatrisk sykepleiere og andre faggrupper.

1 x 100% vikariat i ett år med mulighet for forlengelse. Tiltredelse 1. september/etter avtale. Arbeid p.t. hver 4. helg. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring med ambulant akutteam/akuttpsykiatri er en fordel. 
 • Det er positivt om du har kjennskap til andre samhandlende tjenesteytere både i 1. og 2. linjetjenesten.
 • Norsk autorisasjon eller lisens som psykolog
 • Spesialutdannet sykepleier
 • Annen bachelor utdanning m/videreutdanning
 • Kompetanse og erfaring i suicidalvurdering er en fordel.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig, samt ferdigheter i bruk av dataverktøy er nødvendig.
 • Førerkort klasse B er en stor fordel da jobben innebærer noe ambulant virksomhet.
 • Positivt om du trives med variasjoner og utfordringer i arbeidshverdagen.

Personlige egenskaper:


 • Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner.
 • Det er viktig at du er en teamarbeider, selv om arbeidet også krever at man kan jobbe selvstendig. 
 • Trives med å jobbe i et aktivt og til tider travelt flerfaglig team.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Fleksibilitet og faglig engasjement.

Vi tilbyr:

 • Et godt og sosialt arbeidsmiljø.
 • Utfordrende, interessante og varierte arbeidsoppgaver.
 • Fokus på forskning, fag og fagutvikling.
 • Internundervisning, kurs og veiledning.
 • Lønn etter gjeldende overenskomst, og helg- og kveldstillegg etter gjeldene satser.
 • Medlemskap i KLP, gruppe- og ulykkesforsikring.
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling.
 • Psykologspesialister i faste stillinger opparbeider rett til 4 mnd. studiepermisjon hvert 5 år til enhver tid gjeldene overenskomst.