Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Psykolog, Ringerike BUP

Offentlig forvaltning

BUPA Vestre Viken HF er en av Norges største barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger, og har et opptaksområde på ca. 109.000 barn og unge i 22 kommuner. Avdelingen består nå av fem lokalpoliklinikker, en spesialpoliklinikk og tre døgnseksjoner. Lokalpoliklinikkene har egne FACT ung-team i samarbeid med kommunene. Avdelingen har en døgnbemannet vaktordning med LIS i forvakt og overlege i bakvakt.
Døgnseksjonene skal flytte inn i nytt sykehus i Drammen i 2025. Vi er nå i gang med et spennende utviklingsarbeid for hele avdelingen for å kunne tilby et godt og fremtidsrettet tilbud til barn og unge med psykiske lidelser, både i et nytt sykehusbygg og i alle poliklinikkene. Som avdeling har vi fokus på å gi et godt tilbud til barn og ungdom som henvises til oss. Derfor er vi opptatt av fagutvikling og kontinuerlig forbedring. I avdelingen er det også flere pågående forskningsprosjekter og utviklingsarbeid.

Ringerike BUP er en lokalpoliklinikk med lokasjoner på Ringerike og Ål. Seksjonen har i dag ca 25 polikliniske fagstillinger som er besatt av godt kvalifiserte og bredt sammensatte fagfolk.

Stilling som er utlyst vil ha arbeidssted ved enhet Ål.
BUP Ål er 1 av 3 enheter ved Ringerike BUP. Vi er 1 psykologspesialist, 3 psykologer, 1 overlege i deltidsstilling, 1 spesialpedagog, 1 klinisk spesialsykepleier , 1 barnevernspedagog og 1 sekretær. Vi har et tett samarbeid med de to andre enhetene på Ringerike BUP.

I tillegg er det to FACT Ung team lokalisert på Ringerike og Ål. 

Vi har ansvaret for det polikliniske tilbudet til barn og ungdom i alderen 0-18 år i Hallingdal. Hovedoppgaven for enheten er å undersøke, diagnostisere, gi råd/ veiledning og behandle barn/ungdom og deres familier. For mer informasjon henvises til internettsiden www.vestreviken.no

Vi har nå ledig et års vikariat for psykolog. Oppstart etter avtale.

Kvalifikasjoner:

 • Psykolog
 • DIPS kompetanse er en fordel
 • Det er nødvendig med sertifikat klasse B

Personlige egenskaper:

 • Interesse for BUP-feltet
 • Interesse for samarbeid med andre instanser, veiledning, konsultasjon og undervisning
 • God evne til å arbeide selvstendig, samt i team
 • Må beherske norsk, skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet og samarbeidsevne 

Vi tilbyr:

 • Varierte arbeidsoppgaver i et aktivt og nysgjerrig tverrfaglig miljø
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • En hyggelig arbeidsplass med engasjerte medarbeidere som rapporterer om god trivsel, hvor vi vektlegger åpenhet, internt samarbeid og kollegastøtte

 

Før stillingen tiltres må gyldig politiattest fremlegges. Det vises til helsepersonelloven § 20 a.
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette. Det vises til offentlighetsloven § 25 

 

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.
 
Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035