Ledig stilling

Oslo kommune

Psykolog/psykologspesialist/terapeut

Offentlig forvaltning

Er du klar for jobb i Oslos mest spennende team?

I fjor startet Barne- og familieetaten et spesialisert team som skal gi virksom hjelp til ungdom med utadrettet problematikk og familiene deres. Teamet opplever stor pågang og skal nå styrkes. 

Teamet jobber i hjem, nærmiljø og skole med foreldre og ungdom (12-18 år), der ungdommen har alvorlige utfordringer knyttet til kriminalitet, vold, rus og aggresjon. Vi jobber ut fra den enkelte ungdoms og families behov, med barneverntjenestene i Oslo som oppdragsgivere. Vi har en egen vaktordning som sikrer familiene mulighet for konsultasjon/støtte på døgnbasis. I tillegg til arbeid i den enkelte familie, avholder vi foreldregrupper, søskengrupper og en del undervisning og veiledning.

Vi ønsker å ansette deg som er genuint opptatt av familiebasert endringsarbeid med foreldre i fokus, og som holder hodet kaldt og hjertet varmt ved krisehåndtering og frustrasjon. Vi trenger deg som kan bidra faglig inn i vårt arbeid med kartlegging av ungdommenes omsorgsbehov.

Teamet holder til i Oslo sentrum og består av syv terapeutstillinger og én leder, med ekstern bistand for fagstøtte og administrative oppgaver. Terapeutene i teamet er psykologer, psykologspesialist, familieterapeuter og barnevernspedagog. Teamets leder er psykolog. Vi samarbeider tett med 3 psykologspesialister (i nevro- og barne- og ungdomspsykologi) og 5 psykologer i spesialisering i etaten som alle har med bred kompetanse på kartlegging av barn/unges behov, utvikling og historikk, samt foreldres omsorgsevne. I tillegg samarbeider vi med andre fag- og forskningsmiljøer.  

Vi har ledig en fast stilling og et vikariat med varighet på ett år. Stillingene vil innebære selvstendig arbeid, fleksibel arbeidstid, noe kveldsarbeid og bemanning av vakttelefon. Kveldsarbeid og bemanning av vakttelefonen kompenseres. Arbeidstidsordningen er under evaluering og kan endres.

Vi kan tilby spennende faglige utfordringer og utviklingsmuligheter, vidunderlige kolleger og svært meningsfylte dager på jobb. 

Vi gjør oppmerksom på at førstegangsintervjuer avholdes mandag 10. oktober og fredag 14. oktober. 

Vi ber om at attester og vitnemål vedlegges søknaden elektronisk.

Arbeidsoppgaver:

 • Kartlegging og rapportskriving
 • Terapeutisk endringsarbeid i hjemmet, bl. a. veiledning og støtte til foreldre
 • Koordinere samarbeid med involverte instanser
 • Krisehåndtering, rådgivning og psykoedukasjon
 • Delta i faglig utviklingsarbeid av vårt tilbud
 • Delta i følgeforskning på implementering av vårt arbeid

Kvalifikasjoner:

 • Psykolog med godkjent spesialitet (norsk autorisasjon)
 • Psykolog (norsk autorisasjon)
 • Mastergrad/hovedfag i helse- og sosialfag eller pedagogiske fag, for eksempel spesialpedagogikk eller sosialt arbeid
 • Relevant erfaring
 • Tilfredsstillende politiattest (ikke eldre enn 3 mnd.) kreves før tiltredelse. Attesten skal ikke vedlegges søknaden

Det er ønskelig at du har erfaring med:

 • Arbeid med utadrettet problematikk (rus, aggresjon, skadelig/problematisk seksuell atferd)
 • Krisehåndtering
 • Å mobilisere motivasjon og ressurser i familier, nettverk og tverrfaglig samarbeid (skole, kommune/bydel, spesialisthelsetjeneste osv.)
 • NMT, MIM, WMCI, ASEBA, SIBS, Tuning Into Teens samt voldsrisikovurdering (eks. SAVRY)
 • Arbeid i barnevernssektoren eller kommunal førstelinje og PPT

  Personlige egenskaper:

  • Evne til å arbeide selvstendig og under høyt arbeidspress
  • Evne til å organisere og strukturere eget arbeid bestående av flere prosesser samtidig
  • Initiativrik, fleksibel og løsningsorientert
  • Gode samarbeidsevner
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt

  Vi tilbyr:

  • En unik mulighet til å være med på å utvikle et nytt tiltak
  • Psykolog med godkjent spesialitet: lønnstrinn 51-54 etter kvalifikasjoner
  • Psykolog: lønnstrinn 41-51 etter ansiennitet. Spesialisering og veiledning dekkes. Muligheter i etaten for å ta nødvendige praksisår innen flere spesialiseringsløp.
  • Søkere med master/hovedfag avlønnes i lønnstrinn 35–47 etter ansiennitet
  • Avlønning etter Oslo kommunes lønnsregulativ med tillegg for ubekvem arbeidstid. Se Oslo kommunes lønnstrinn her: https://www.oslo.kommune.no/jobb-i-oslo-kommune/#toc-2. I særskilte tilfeller vil høyere lønn kunne vurderes
  • Gode forsikrings- og låneordninger i Oslo pensjonsforsikring
  • Som ansatt i Oslo kommune betaler arbeidsgiver i tillegg hele pensjonspremien din etter nettolønnsordningen, dvs. at det ikke trekkes 2 % av din lønn til pensjonsinnskudd