• Bedrift
  Færder kommune
 • Søknadsfrist
  21.08.2021
 • Sted:
  NØTTERØY
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTFOLD OG TELEMARK
 • Arbeidssted:
  NØTTERØY
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3959463
 • Se her for andre jobber fra Færder kommune

Psykolog\Psykologspesialist\Spesialpedagog

Færder kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

100% fast stilling og 100% vikariat ved PPT i Færder kommune

Ønsker du å være del av et sterkt faglig lag som jobber tett på barn og unge. Færder PPT har over tid jobbet systematisk med å bygge kompetanse i nært samarbeid med våre skoler, barnehager og øvrige tjenester i Oppvekstsektoren. Vi bruker vår kompetanse der den gjør en forskjell – i møte med barn og unge! Vi driver innovativt systemarbeid med blant annet kommunalt Nærværsteam, faglige nettverk og implementering av Circle of Security i alle skoler og barnehager. Vi har nå ledig to ledige stillinger som pedagogisk psykologisk rådgiver i vårt gode fagmiljø i Færder PPT. Den ene stillingen er et årsvikariat mens den andre stillingen er fast.

PPT har 14.30 % stillinger inkludert leder, fagleder og merkantilt ansatt. PP-tjenesten er tverrfaglig sammensatt innenfor fagfeltene pedagogikk/spesialpedagogikk, logopedi og psykologi. PPT skal bidra til at alle barn og unge i Færder kommune inkluderes, mestrer og lærer på trygge og berikede opplæringsarenaer.

PPT har et dobbelt mandat og arbeidsoppgavene er forankret i Opplæringslova §5-6:

• PPT skal bistå skoler og barnehager i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling
• PPT skal utøve sakkyndighetsarbeid der loven krever det

Det er et tydelig retningsvalg mot systemarbeid og forebyggende innsats i Færder kommune og PPT. Det er forventet at du i jobben som PP- rådgiver deltar med din kompetanse inn i tverrfaglig og tverretatlig samarbeid med skoler og barnehager og kommunens øvrige støttetjenester. Kommunen jobber etter samhandlingsmodellen BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats). PPT er samlokalisert med øvrige støttetjenester i Familiens hus og har en sentral rolle i BTI.
Arbeidsoppgavene i PPT er også knyttet til sakkyndig vurdering av barn og unges behov for spesialpedagogisk støtte og tilrettelegging. Stillingen forutsetter derfor kompetanse i forhold til utredning, henvisning/samarbeid med ulike andrelinjetjenester, samt tett samarbeid med og råd og veiledning til skoler, barnehager og foresatte.

Dine kvalifikasjoner:

Relevant høyere utdanning, det søkes etter personer med mastergrad/embetseksamen innenfor pedagogikk, spesialpedagogikk, psykologi eller tilsvarende.

• Utredningskompetanse og erfaring fra arbeid i PPT er en fordel
• Interesse for systemarbeid og videreutvikling av Færder PPT i det tverrfaglige arbeidet
• Gode samarbeidsevner og interesse for teamarbeid, fleksibilitet og evne til selvstendig arbeid
• Det forventes en fremoverlent tilnærming til arbeidet og stor interesse for faglig utvikling i tråd med tjenesten og kommunens utviklingsarbeid
• Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt!

Vi kan tilby:

• Et sterkt og godt fagmiljø med engagsjerte kollegaer
• Lønn etter avtale
• Kommunal pensjonsordning
• En veldrevet organisasjon som jobber systematisk og målrettet
• Spennende og varierte arbeidsoppgaver i en kommune med høye ambisjoner på vegne av barn og unge hvor deres er deres medvirkning i tjenesteutforming er sentral
• Et stort fokus på fagutvikling

Ytterligere opplysninger gis av Katrine Sørlie, leder PPT Tlf: 97427242, epost: katrine.sorlie@faerder.kommune.no

 

 
 • Bedrift
  Færder kommune
 • Søknadsfrist
  21.08.2021
 • Sted:
  NØTTERØY
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTFOLD OG TELEMARK
 • Arbeidssted:
  NØTTERØY
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3959463
 • Se her for andre jobber fra Færder kommune