Detaljer

 • Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  25.10.2020
 • Sted:
  BERGEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  BERGEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3221277
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune

Psykolog / psykologspesialist - Nyopprettet enhet for Rask psykisk helsehjelp

Etat for psykisk helse og rustjenester i Bergen kommune har ansvar for kommunale helse- og omsorgstjenester til mennesker over 18 år. Etaten har nylig gjennomført en omorganisering og er nå organisert i 4 byområder for psykiske helsetjenester, 3 enheter for byomfattende rustjenester, 1 enhet for forvaltning, 1 enhet for institusjonsplasser, og nå en nyopprettet enhet for Rask psykisk helsehjelp. Etaten og de underliggende enhetene har rundt 1100 ansatte fordelt på ca. 540 årsverk og et årsbudsjett på ca. 500 millioner kroner.

Vi søker etter psykolog/psykologspesialist som skal inngå i et tverrfaglig team i tjenesten Rask psykisk helsehjelp. Det er ledig 100 % stilling, men det kan vurderes å dele i 2 x 50 % stillinger dersom det viser seg å være hensiktsmessig. Bemerk gjerne i søknaden hva som kan være aktuelt for deg.

Rask psykisk helsehjelp (RPH) er et korttidstilbud basert på kognitiv terapi og veiledet internettassistert behandling, samt ulike kurs- og gruppetilbud. RPH teamet vil være tverrfaglig sammensatt og bestå av helse- og sosialfaglige ansatte og psykolog/psykologspesialist. Teamet vil ved oppstart bestå av ca. 8 årsverk, med mulighet for ekspansjon.

Ansatte i Rask psykisk helsehjelp skal delta på en ettåring utdanning i kognitiv terapi basert på modellen for Rask psykisk helsehjelp.

 

Arbeidsoppgaver
 • Ansvar for å utforme behandlingstilbudet "Rask psykisk helsehjelp". 
 • Delta i system- og kompetanseutvikling.
 • Kartlegging og vurdering.
 • Veiledningsansvarlig for teamet.
 • Bruke metoder for veiledet selvhjelp ved depresjon og angst.
 • Ansvar for å gjennomføre kurs rettet mot tjenestebrukere og pårørende.
 • Bidra til et godt samarbeid med tjenester i førstelinjen, spesialisthelsetjenesten og NAV.
Kvalifikasjoner
 • Psykolog/psykologspesialist.
 • Bred erfaring innen psykisk helsevern.
 • God digital kompetanse.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Godkjent politiattest.
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner og lojal til modellen RPH.
 • Interesse for folkehelse og tjenesteutvikling.
 • Evne til å skape gode relasjoner.
 • Evne til initiativ, til å være fleksibel og løsningsorientert.
 • Evne til å arbeide strukturert og målrettet.
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team, og dele kunnskap og erfaring. 
 • Evne til etisk refleksjon og jobbe etter Bergen kommune sine etiske retningslinjer 
Vi tilbyr
 • Nasjonal påvirkningsmulighet innen fagfeltet  
 • Arbeid i nyopprettet tjeneste etter modellen "Rask psykisk helsehjelp" (RPH).
 • Videreutdanning i kognitiv terapi etter modellen RPH (2 års bindingstid i kommunen etter fullført utdanning).
 • Variert arbeid i tverrfaglig team.
 • Kurs og kompetanseheving.
 • Faglig psykolognettverk på tvers av enheter i etaten.
 • Lønn etter avtale. 
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA).
 • Ulykke og gruppelivsforsikring (Pensjonsordning).