• Bedrift
  Horten kommune
 • Søknadsfrist
  22.05.2022
 • Sted:
  HORTEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTFOLD OG TELEMARK
 • Arbeidssted:
  HORTEN
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4610463
 • Se her for andre jobber fra Horten kommune

Horten kommune

Psykolog/ psykologspesialist - leder/veileder til nytt MST-CAN team for Horten, Tønsberg og Larvik kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vil du være med på å gjøre en forskjell for barn og unge utsatt for vold og omsorgssvikt? 
Som kommune nr 2 i Norge etablerer nå Horten - i samarbeid med Larvik og Tønsberg kommuner - et team som gir multisystemisk terapi til familier der det forekommer vold og eller alvorlig omsorgssvikt.


I MST-CAN gir terapeutene hjemmebasert behandling til hele familien for å sikre trygge omsorgsforhold for barna og å forhindre omsorgsovertakelse og plassering utenfor hjemmet. 

Vi søker nå etter psykolog/psykologspesialist for dette MST-CAN teamet. Stillingen innebærer en unik mulighet for opplæring i og arbeid med en systemisk fleksibel behandling som har vist gode resultatet ovenfor målgruppen. MST-CAN teamet består av  en leder/veileder, fire terapeuter/psykologer og en miljøterapeut. Terapeutene har selvstendig behandlingsansvar og samarbeider tett med resten av teamet i det daglige arbeidet.  Teamet er tilgjengelig 24 timer i døgnet, 7 dager i uka. MST-CAN er en forskningsbasert metode utviklet i USA og implementeringen skjer i tett samarbeid med Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU).

Veileder/leder vil ha fag, personal og administrativt ansvar for MST-CAN teamet. Det er ønskelig at leder kan være med i ansettelsen av terapeutene i teamet. Du vil kunne være med å forme dette teamet i stor grad, innenfor MST- CANs behandlingsprinsipper og praksis.

Barneverntjenesten i Horten samarbeider tett med Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU) som har faglig ansvar for behandlingsmodellen. MST-CAN teamet er et kommunesamarbeid mellom Horten, Tønsberg og Larvik og teamet skal gi tjenester til alle tre kommunene etter en fastsatt samarbeidsavtale. Horten er vertskommune for tiltaket og MST-CAN terapeutene vil ha sin daglige tilhørighet tilknyttet Horten. Barnevernleder i Horten vil inneha personalansvar for veileder/leder i MST-CAN teamet.

Barneverntjenesten i Horten er en utviklingsorientert tjeneste som setter barnet i fokus. Vi er opptatt av å gi barn og deres familier riktig hjelp som virker.
Vi legger vekt på brukermedvirkning i alle deler av barnevernssaken. Tjenesten deltar på en rekke utviklingsarenaer og etterstreber å være i forkant av den faglige utviklingen. Vi er en tjeneste som tør å satse og prøve ut nye veier og metoder innenfor barnevernsfaget og vi arbeider systematisk med kvalitetsutvikling av tjenesten.
Vi legger vekt på god faglig utvikling i et godt sosialt arbeidsmiljø.

Horten barneverntjeneste er organisert etter spesialistmodell med inndeling i fire team; mottak, undersøkelse- og oppfølgning, tiltak og omsorg. Vi har 32 ansatte. Hvert team har teamleder som innehar personal og fagansvar.

Som ansatt hos oss vil du få medvirke i prosessen med og fortsette å utvikle en barneverntjeneste for fremtiden, samtidig som du kan utgjøre en viktig forskjell i barn og unges liv.

Mer informasjon om MST-CAN finner du her: https://www.nubu.no/metoder/MST-CAN/

Mer informasjon om NUBU finner du her: https://www.nubu.no/om-oss/category7.html

 

Intervjuer planlegges gjennomført i uke 22 og 23.


Arbeidsoppgaver:

Faglig og personaladministrativt ansvarlig for teamet
Ansvar for ukentlig gruppeveiledning og individuell veiledning av terapeutene etter MST- CANs prinsipper og praksis
Ansvar for løpende kontakt mellom teamet og MST-CAN konsulent
Ansvar for inntak i MST-CAN
Ansvar for at MST-CANs kvalitetsikringsrutiner følges, inkludert månedlig rapportering til NUBU
Delta i MST-CAN - programmets kontinuerlig opplæring og fagutvikling
Ansvar for systemarbeid innad i organisasjonen og til samarbeidsinstanser
Terapeutisk arbeid etter MST-CANs behandlingsprinsipper og praksis
Delta i informasjonsarbeid om MST-CAN
Sikre at samarbeidsavtalen mellom de tre kommunene følges og sikre rapporteringer til styret
Delta i utviklingsarbeid/aktiviteter i barneverntjenesten for øvrig

Kvalifikasjoner:

Krav:

Utdanning og autorisasjon som psykolog, fortrinnsvis psykologspesialist
Grundig kjennskap til det teoretiske grunnlaget for metoden; dvs. systemteori, familieterapi, sosial læringsteori og kognitiv atferdsterapi generelt og spesielt for rus og traumebehandling 
Mulighet til å disponere egen bil
Godkjent politiattest

Ønsker:

Videreutdanning/erfaring fra familieterapi og arbeid med barn og ungdom
Ledererfaring
Erfaring fra arbeid med evidensbasert metodikk
Gode engelsk kunnskaper både muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper:

Evne til god og tillitsbyggende kommunikasjon med mennesker i vanskelige livssituasjoner, kollegaer og samarbeidsinstanser
Inneha god rolleforståelse og gode samarbeidsevner
Selvstendig og initiativrik
Inneha beslutningsevne og evne til å oppnå resultater
Evne til å skaffe seg oversikt og arbeide strukturert og planmessig.
Stor arbeidskapasitet og interesse for faglig og etisk refleksjon
Lærevillig, robust og trives med variasjon i arbeidstempo
Evne til å inspirere og engasjere
Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Annet:

Den som ansettes må ha mulighet til å jobbe svært fleksibelt og må være tilgjengelig 24 timer i døgnet 7 dager i uken for terapeutene. Tilgjengeligheten er regulert gjennom egen avtale for MST-CAN -veiledere/leder. Det gis kompensasjonstillegg for tilgjengeligheten.
Grundig opplæring innen MST og MST-CAN vil bli gitt. Den som tiltrer vil måtte delta i opplæring.
Ansettelsesprosessen er et samarbeid mellom Horten kommune og NUBU. Søkere må være innforstått med at NUBU får innsyn i søknader.

Vi tilbyr:

Arbeid i en barneverntjenestene som :
- er utviklingsorientert og som tør å satse og være i forkant av faglig utvikling
-arbeider systematisk med kvalitetsutvikling
- setter barnet og deres familie i fokus
 - har faglig dyktige, løsningsorienterte og engasjerte kollegaer
- har et svært godt arbeidsmiljø

Arbeid i en kommune som gir:
Bedriftshelsetjeneste
Fri bruk av Horten svømmehall
Rabatt på treningssenter
Gode forsikrings- og pensjonsordninger

 

 • Bedrift
  Horten kommune
 • Søknadsfrist
  22.05.2022
 • Sted:
  HORTEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTFOLD OG TELEMARK
 • Arbeidssted:
  HORTEN
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4610463
 • Se her for andre jobber fra Horten kommune