• Bedrift
  Bærum kommune
 • Søknadsfrist
  10.02.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  1338, SANDVIKA
  BÆRUM
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4967483
 • Se her for andre jobber fra Bærum kommune
Ledig stilling

Bærum kommune

Psykolog/psykologspesialist i MST-CAN

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vil du gjøre en forskjell for barn og unge utsatt for vold og omsorgssvikt? Barneverntjenesten i Bærum har siden 2016 hatt et eget team som gir multisystemisk terapi til familier der det forekommer vold og/eller alvorlig omsorgssvikt. I MST-CAN (Multisystemic therapy – child abuse and neglect) gir terapeutene hjemmebasert behandling til hele familien for å sikre trygge omsorgsforhold for barna og for å forhindre omsorgsovertagelse og flytting av barnet ut av hjemmet.

Vi har nå en ledig stilling der vi søker en lærevillig og engasjert psykolog eller psykologspesialist. Stillingen innebærer en unik mulighet for opplæring i, og arbeid med, en systemisk og fleksibel behandling, som har vist gode resultater for barn og unge utsatt for vold og alvorlig omsorgssvikt. MST-CAN teamet består av én leder/veileder, fire terapeuter/psykologer og én miljøterapeut. Terapeutene har selvstendig behandlingsansvar og samarbeider tett med resten av teamet i det daglige arbeidet. Barneverntjenesten i Bærum samarbeider tett med Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU), som har faglig ansvar for behandlingsmodellen. 

Barneverntjenesten i Bærum kommune er en av Norges største barneverntjenester med cirka 160 ansatte og 200 fosterhjem, besøkshjem og støttekontakter. Barneverntjenesten består av seks fagavdelinger og forvaltningsavdeling. Barneverntjenesten ønsker å gå foran innen kvalitetsutviklingsarbeid på barnevernområdet, gjennomfører barnevernreformen gjennom blant annet barnevernfaglig tiltaksavdeling, drifter spesialiserte hjelpetiltak som FFT, MST-CAN, ABC og PMTO, har egne veilederteam for fosterhjem og for foreldre etter omsorgsovertakelse, og er vertskommune for Asker og Bærum barnevernvakt. Barneverntjenesten i Bærum har formalisert samarbeid med flere forsknings- og kompetansemiljøer om utvikling og implementering av barnevernfaglige tiltak etter barnevernloven. Barneverntjenesten i Bærum har i samarbeid med Asker barneverntjeneste etablert det spesialiserte behandlingstiltaket MST-CAN for familier der barn og ungdom blir utsatt for vold og/eller alvorlig omsorgssvikt hjemme.

Førstegangsintervjuer vil gjennomføres 15. og 23. februar.

Mer informasjon om MST-CAN finner du her: https://www.nubu.no/metoder/MST-CAN/

Informasjon om NUBU finner du her: https://www.nubu.no/om-oss/category7.html

Arbeidsoppgaver:

 • Terapeutisk arbeid etter MST-CANs behandlingsprinsipper og praksis
 • Koordinere det faglige arbeidet i hver enkelt behandling og samarbeide nært med bl.a. skole, PPT, NAV, barnevern og psykisk helsevern
 • Terapeutene i teamet har selvstendig behandlingsansvar i sine behandlinger og arbeider til tider som er tilpasset familiens behov
 • Utføre MST-CANs kvalitetssikringsrutiner, herunder deltakelse i ukentlig veiledning
 • Delta i informasjonsarbeid om MST-CAN
 • Delta i utviklingsarbeid/aktiviteter i barneverntjenesten for øvrig 

Kvalifikasjoner:

 • Det kreves utdanning og autorisasjon som psykolog, fortrinnsvis psykologspesialist, eller en mastergrad innen helse- og sosialfag, med minimum to års klinisk videreutdanning samt bred erfaring fra terapeutisk arbeid
 • Det kreves grundig kjennskap til det teoretiske fundamentet som metoden bygger på; dvs. systemteori, familieterapi, sosial læringsteori og kognitiv atferdsterapi generelt og spesielt for traumebehandling og rusbehandling
 • Ønskelig med videreutdanning/erfaring fra familieterapi og arbeid med barn/ungdom
 • Det er en fordel med erfaring fra arbeid med evidensbasert metodikk
 • Gode engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • Evne til god og tillitsbyggende kommunikasjon med mennesker i vanskelige livssituasjoner, kollegaer og samarbeidsinstanser
 • Inneha god rolleforståelse og samarbeidsevner 
 • Selvstendig og initiativrik
 • Inneha beslutningsevne og evne til å oppnå resultater 
 • Evne til, og erfaring med, å skaffe seg oversikt og arbeide strukturert og planmessig 
 • Stor arbeidskapasitet og interesse for faglig og etisk refleksjon 
 • Lærevillig, robust og trives med variasjon i arbeidstempo
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne  

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

Arbeid i en av Norges største barneverntjenester som:

 • aktivt deltar på en rekke utviklingsarenaer og etterstreber å være i forkant av den faglige utviklingen
 • tør å satse og prøve ut nye veier og metoder innen barnevernfaget, og som arbeider strategisk og systematisk med kvalitetsutvikling
 • er utviklingsorientert og endringsrettet, og som er opptatt av arbeidsmiljøet   
 • gir tilbud om opplæring i Kvellomodellen, Barnesamtalen DCM og nettverksmøteledelse
 • Offentlig tjenestepensjon
 • Kompetanseutviklingsstipend for faste ansatte

  Annet
 • Den som ansettes må ha mulighet til å kunne arbeide svært fleksibelt, og inngå i en turnus som gir tilgjengelighet 24 timer i døgnet, 7 dager i uka for familiene. Tilgjengeligheten er regulert gjennom egen avtale for MST-CAN terapeuter. Det gis et kompensasjonstillegg for tilgjengeligheten
 • Grundig opplæring innen MST og MST-CAN vil bli gitt. Den som tilsettes må delta i opplæring i forbindelse med tiltredelse i stillingen. Denne vil foregå delvis annet sted enn i Bærum
 • Den som ansettes må ha førerkort for bil og kunne disponere egen bil i tjenesten
 • Originale eller bekreftede kopier av vitnemål og attester vil etterspørres for kandidater aktuelle for innstilling
 • Ansettelsesprosessen foretas i et samarbeid mellom Bærum kommune og NUBU. Søkere må være innforstått med at NUBU får innsyn i søknader
 • Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6  
 

 • Bedrift
  Bærum kommune
 • Søknadsfrist
  10.02.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  1338, SANDVIKA
  BÆRUM
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4967483
 • Se her for andre jobber fra Bærum kommune