• Bedrift
  Horten kommune
 • Søknadsfrist
  16.12.2021
 • Sted:
  HORTEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTFOLD OG TELEMARK
 • Arbeidssted:
  HORTEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4202484
 • Se her for andre jobber fra Horten kommune

Psykolog/psykologspesialist i Mestringsteam

Horten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Enhet for rus og psykisk helse er organisert etter anbefalinger fra veilederen «Sammen om mestring». Enheten består av Mottaksteam, Vekstteam og Mestringsteam, og har ansvar for forebygging, oppfølging, utredning og behandling av personer som har utfordringer med rus og/eller psykiske helse.

Mestringsteam gir tjenester til pasienter/brukere med alvorlig rus- og/eller psykiske helseutfordringer. Mestringsteam er organisert som en døgnambulerende virksomhet,. Vi er i gang med et omfattende faglig utviklingsarbeid for å forbedre tjenestene til brukergruppen som bl.a vil inkludere utvikling av et særlig tilbud til unge pasienter med alvorlig psykoselidelse og en videreutviling av enhetens boligsosiale arbeid. Vi ønsker oss en psykolog / psykologspesialist som kan bistå oss i utformingen av kommunens tjenester til brukergruppen.  

Stillingen er en nyopprettet stilling. Psykologen skal ha fagansvar i teamet, og samarbeide tett med avdelingsleder og fagkoordinator om videreutviklingen av tjenestene.
Psykologen skal ivareta oppgaver knyttet til samhandling med spesialisthelsetjenesten, og forløpskoordinering til brukere med alvorlige psykiske lidelser. Psykologen vil også samarbeide med kommunepsykolog og enhetsleder i EROPH, om fagutvikling i enheten.   

Vi har ledig 100% fast stilling på dagtid som psykolog/ psykologspesialist i enheten. Stillingen er ledig fra d.d.

 

Arbeidsoppgaver:

Inntaks og vurderingsarbeid
Planlegging og utforming av behandlingsforløp
Forløpskoordinering for brukere med alvorlig psykiske lidelser
Støttefunksjon for tjenesteansvarlig i teamet
Behandlingsansvar i kortere perioder i utfordrende enkeltsaker
Veiledning og undervisning i teamet
Strategisk plan- og utviklingsarbeid i samarbeid med avdelingsleder
Fagutvikling og kvalitetssikring
Samarbeid med fastleger, andre kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten
Styrke den generelle kompetansen i enheten gjennom veiledning og undervisning

Kvalifikasjoner:

Offentlig godkjent psykolog/ psykologspesialist
Erfaring fra kliniske arbeid med alvorlige rus og psykisk helseutfordringer
Søker må kunne undervise, veilede og gi fagstøtte til personell og tjenester i kommunen
Erfaring med veiledning
Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper

Personlige egenskaper:

Utviklingsorientert og strukturert
Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
God evne til å skape tillit og relasjoner
Fleksibel og løsningsorientert
Interesse og engasjement for å utvikle kommunale tjenester til brukere med alvorlig rus og psykisk helse utfordringer
Personlig egnethet tillegges stor vekt

Vi tilbyr:

Spennende og varierte arbeidsoppgaver
Et utfordrende arbeidsfelt i endring og utvikling
Mulighet for påvirkning av kommunens utforming av helsetjenester til brukergruppen
Bedriftshelsetjeneste
Fri bruk av Horten svømmehall
Rabatt på treningssenter
Gode forsikrings- og pensjonsordninger
Lønn etter avtale  
 • Bedrift
  Horten kommune
 • Søknadsfrist
  16.12.2021
 • Sted:
  HORTEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTFOLD OG TELEMARK
 • Arbeidssted:
  HORTEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4202484
 • Se her for andre jobber fra Horten kommune