• Bedrift
  Horten kommune
 • Søknadsfrist
  09.08.2021
 • Sted:
  HORTEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTFOLD OG TELEMARK
 • Arbeidssted:
  HORTEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3881028
 • Se her for andre jobber fra Horten kommune

Psykolog/psykologspesialist i Mestringsteam Enhet for rus og psykisk helse - Horten kommune

Horten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Enhet for rus og psykisk helse er organisert etter anbefalinger fra veilederen «Sammen om mestring». Enheten består av Mottaksteam, Vekstteam og Mestringsteam, og har ansvar for forebygging, oppfølging, utredning og behandling av personer som har utfordringer med rus og/eller psykiske helse.

Mestringsteam gir tjenester til pasienter/brukere med alvorlig rus og psykisk helseutfordringer. Mestringsteam er organisert som en døgnambulerende virksomhet, og inndelt i tre behandlingsteam som har ansvar for oppfølging en gruppe brukere. Dernest har mestringsteam et eget boteam, som følger opp bruk
ere i utfordrende bomiljøer og brukere med dårlig boevne. Det arbeides aktuelt med en faglig underlag for utforming av enhetens boligsosiale arbeid, som bør legges til grunn for boteamets videre arbeid med denne brukergruppen. Dernest er det et pågående prosjekt å videreutvikle tjenestene brukere med ny diagnostisert psykoselidelse. Disse prosjektene er en del av et mer omfattende utviklingsarbeid i teamet, for å tilby bedre tjenester til våre brukere.
Vi søker etter en psykologspesialist, med «skoa på», som ønsker å være med på å videreutvikle kommunens tjenester til brukere med alvorlige rusutfordringer og psykiske helseutfordringer.  Stillingen er en nyopprettet stilling. Psykologen skal ha fagansvar i teamet, og arbeide i ett tett samarbeid med avdelingsleder og fagkoordinator om videreutviklingen av tjenestene.
Psykologen vil også ivareta oppgaver knyttet til samhandling med spesialisthelsetjenesten, og forløpskoordinering til brukere med alvorlige psykiske lidelser.

Psykologen vil også samarbeide med kommunepsykolog og enhetsleder i EROPH, om fagutvikling i enheten.   


Vi har ledig 100% fast stilling på dagtid som psykolog/ psykologspesialist i enheten. Stillingen er ledig fra d.d.

 

Arbeidsoppgaver:

Inntaks og vurderingsarbeid
Planlegging og utforming av behandlingsforløp
Støttefunksjon for tjenesteansvarlig i teamet
Behandlings ansvar i kortere perioder i utfordrende enkeltsaker Veiledning og undervisning i teamet
Strategisk plan- og utviklingsarbeid i samarbeid med avdelingsleder
Fagutvikling og kvalitetssikring
Samarbeid med fastleger, andre kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten
Styrke den generelle kompetansen i enheten gjennom veiledning og undervisning

Kvalifikasjoner:

Offentlig godkjent psykolog/ psykologspesialist
Erfaring fra kliniske arbeid med alvorlige rus og psykisk helseutfordringer
Erfaring med risikovurdering og skadereduksjon
Søker må kunne undervise, veilede og gi fagstøtte til personell og tjenester i kommunen
Erfaring med veiledning er ønskelig[MØ1] 
Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper

Personlige egenskaper:

Utviklingsorientert og strukturert
Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
God evne til å skape tillit og relasjoner
Fleksibel og løsningsorientert
Interesse og engasjement for å utvikle kommunale tjenester til brukere med alvorlig rus og psykisk helse utfordringer
Personlig egnethet tillegges stor vekt

Vi tilbyr:

Spennende og varierte arbeidsoppgaver
Et utfordrende arbeidsfelt i endring og utvikling
Mulighet for påvirkning av kommunens utforming av helsetjenester til brukergruppen
Bedriftshelsetjeneste
Fri bruk av Horten svømmehall
Rabatt på treningssenter
Gode forsikrings- og pensjonsordninger
Lønn etter avtale  
 • Bedrift
  Horten kommune
 • Søknadsfrist
  09.08.2021
 • Sted:
  HORTEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTFOLD OG TELEMARK
 • Arbeidssted:
  HORTEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3881028
 • Se her for andre jobber fra Horten kommune