Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Psykolog/psykologspesialist

Offentlig forvaltning

Kringsjåtunet er et av helseforetakets døgntilbud for ungdom, i alderen 12 - 18 år, innen psykisk helsevern og er pr. i dag godkjent med totalt 6 døgnplasser.

Tre av plassene er for ungdom med alvorlige spiseforstyrrelser. I tilknytning til institusjonen er det en egen skoleenhet.

Behandlingen bygger på en utviklingsstøttende behandlingsmodell som vektlegger et samarbeid med ungdommen selv, deres familier og nettverk, samt det lokale hjelpeapparatet. Det vektlegges kontinuerlig faglig utvikling og kompetansestyrking. Institusjonen har til sammen 26 stillinger fordelt på enhetsleder, psykologspesialister, overlege, miljøterapeuter samt administrativt og teknisk personell.

Ved ansettelse må gyldig politiattest fremlegges. 

Vi søker: Psykolog/psykologspesialist 

 

Kvalifikasjoner:

 • Norsk offentlig godkjenning som psykolog/psykologspesialist.
 • Beherske norsk språk både skriftlig og muntlig.
 • Primært ønsker vi psykolog/psykologspesialist med fordypningsområde i klinisk barne- og ungdomspsykologi eller klinisk familiepsykologi.
 • Vi ønsker søkere med kompetanse innen utredning samt erfaring med behandling av spiseforstyrrelse. 

 

Personlige egenskaper:

 • Evne til å jobbe strukturert og tverrfaglig.
 • Fleksibel med stor arbeidskapasitet og vilje til å sikre et godt samarbeid på alle nivå.
 • Godt humør og engasjement. 

 

Vi tilbyr:

 • Lønn etter overenskomst.
 • Tilrettelegging for nasjonal og internasjonal oppdatering.
 • Deltakelse i faglig fellesskap med andre psykologer/profesjoner.
 • For søkere uten spesialistkompetanse vil det bli lagt rette for spesialisering.
 • Være en del av et miljø preget av kvalitet, trygghet og respekt.


Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.