Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Psykolog/psykologspesialist

Offentlig forvaltning

Avdeling for kompleks epilepsi (SSE), seksjon for klinisk psykologi og nevropsykologi trenger en dyktig psykolog, fortrinnsvis med spesialitet i eller erfaring fra psykisk helsearbeid med voksne og med interesse for nevropsykologi til et vikariat med oppstart snarest og varighet til 15.12.2023, med mulighet for forlengelse.

SSE er Norges eneste spesialavdeling for mennesker med epilepsi, og gir utrednings- og behandlingstilbud til barn, ungdom og voksne fra hele landet. SSE har tre poster for voksne, og psykologen skal bidra primært til utredning og behandling av pasienter innlagt i disse. SSE har flere landsfunksjoner - blant annet utredning og oppfølging av pasienter som skal gjennomgå eller har gjennomgått epilepsikirurgi og pasienter med psykogene, ikke-epileptiske anfall (PNES). En betydelig andel av vår pasientgruppe har psykiske belastninger som kan være både primære og sekundære i forhold til anfallslidelsen. Arbeidsoppgavene vil bestå i vurdering av psykisk helse, deltakelse i tverrfaglige drøftinger og bistand til å etablere videre oppfølging i kommunal psykisk helsehjelp eller spesialisthelsetjeneste. Psykologen vil også bidra med veiledning og undervisning for andre faggrupper. Psykolog med kunnskap om og interesse for nevropsykologi vil kunne få oppgaver knyttet til vurdering av kognitiv funksjon.

Psykologseksjonen har 7 faste psykologstillinger, besatt med psykologer, spesialister og 2 psykologer med dobbeltkompetanse. Samarbeidende faggrupper vil være nevrologer, nevrofysiologer, leger i spesialisering, sykepleiere, pedagoger/spesialpedagoger, sosionomer, og ergo- og fysioterapeuter.

Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr. Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Kvalifikasjoner:

 • Søker må være godkjent psykolog, fortrinnsvis med spesialitet i voksenpsykologi eller klinisk helsepsykologi
 • Norsk autorisasjon som psykolog 
 • Søker må ha gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk
 • Søker må ha erfaring fra arbeid i sengeposter, med relevante nevrologiske pasientgrupper

Personlige egenskaper:

 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du liker å delta i tverrfaglige utrednings- og behandlingsaktiviteter

Vi tilbyr:

 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Gode pensjonsordninger
 • Opplæring/veiledning
 • Spennende og utfordrende utredningsoppgaver i grenselandet mellom psykiatri og nevrologi/nevropsykologi
 • Tilhørighet i et kollegialt fellesskap med engasjerte og dyktige psykologer og nevropsykologer