Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Psykolog / psykologspesialist

Nic Waals Institutt er en poliklinikk for barn og unges psykiske helse for fire bydeler i Oslo. Klinikken har fem kliniske seksjoner: Seksjon ungdom (13 – 18 år), Seksjon barn (7 – 12 år), Seksjon sped- og småbarn (0 – 6 år og gravide), Seksjon ambulant behandling (6 – 18 år), som også består av tre bydelsbaserte FACT Ung-team (12-24 år), og Seksjon akutt-ambulant hjemmesykehus. Vi har totalt 61 årsverk og cirka 70 ansatte, Nic Waals Institutt har et samarbeid med studentpoliklinikken ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, og har en omfattende forskningsvirksomhet.

Klinikken har ledig en fast 100% stilling ved Seksjon ambulant.

Seksjon ambulant behandling er tverrfaglig organisert med psykologspesialister, psykologer, pedagog og psykiater, i tillegg til operativ leder og sekretær. Teamet har høy spesialistdekning.

Vi tilbyr varierte kliniske arbeidsoppgaver med utredning og behandling i arenafleksible rammer. Seksjonen har sterkt engasjement for å forstå barne- og ungdomsgruppens særegne utviklingstemaer i kombinasjon med behandling rettet mot familiesystemet og samarbeid med annet nettverk. Det er sterk faglig satsing på AMBIT, en mentaliseringsbasert tilnærming til å forstå og samarbeide med barn og ungdom med stort funksjonsfall og komplekse lidelsesuttrykk. Seksjonen er aktivt med i matrisearbeid med DBT-team, OCD-team, autismespektertilstander, spiseforstyrrelser, SSA og behandling av psykose, samt utredning av komplekse tilstander med kombinasjon av nevroutviklingsforstyrrelser og affektive lidelser. Nic Waals Institutt har lange tradisjoner når det gjelder forskning og undervisning. Vi har et aktivt arbeid ut mot våre bydeler med fokus på helhetlige helsetjenester og godt samarbeid.

Arbeidsoppgaver:

 • Utredning, diagnostisering og behandling av barn og unge og deres familier i ambulante rammer
 • Arbeid i tverrfaglig team
 • Samarbeid med nettverk og relevante instanser, systemarbeid
 • Bidra med samarbeid og veiledning til andre samarbeidspartnere rundt pasienten i 1.linjetjenestene og øvrig spesialisthelsetjeneste

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som psykolog, ikke-spesialister som er kommet langt i sin spesialisering er også velkomne til å søke
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Søkere til stillingen bør ha erfaring fra klinisk arbeid og behandling av sammensatte tilstandsbilder fra PHBU, gjerne i arenafleksible rammer
 • Interesse for utredning av krevende og sammensatte tilstander
 • Erfaring fra systemisk familiearbeid i PHBU eller med øvrig nettverk er en fordel
 • Personlig egnethet og samarbeidsevner
 • Evne til fleksibilitet og selvstendighet
 • Evne til å arbeide målrettet og strukturert
 • Kjennskap til elektroniske journalsystemer, særlig relevant: DIPS Arena

Vi tilbyr:

 • En klinikk med lange tradisjoner og pionerånd, godt, inspirerende og spennende arbeidsmiljø med stort fokus på faglig utvikling
 • En klinikk og et sykehus som etterlever verdiene av nestekjærlighet og kvalitet i alle deler av virksomheten
 • Erfarne og dyktige kollegaer i et miljø preget av engasjement og høy faglighet
 • Muligheter for fleksibilitet i oppgaver og funksjoner over tid
 • Lønn etter overenskomst mellom Spekter og organisasjonene.
 • God pensjonsordning i KLP.
 • Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud.
 • Gode velferdsordninger

Det bes oppgitt to referansepersoner.