Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Psykolog/psykologspesialist

Vi har ledig et ettårig vikariat som psykolog ved Helsestasjon for ungdom og Helsestasjon/skolehelsetjeneste på Finnøy og Rennesøy. Stillingen er lokalisert 50 % av tiden på Helsestasjon for ungdom og 50 % av tiden på Helsestasjon/skolehelsetjeneste på Rennesøy og Finnøy. Vi har et spennende fagmiljø og er en virksomhet i stadig utvikling. Du vil bli del av et psykisk helseteam ved Helsestasjon for ungdom, og ha tett samarbeid med helsesykepleierne i tjenesten. Nærmeste leder vil være på Helsestasjon for ungdom. 

Arbeidsoppgaver:

Du er med å utvikle og drive et helsefremmende og forebyggende tjenestetilbud som psykolog rettet mot barn og unge fra 0 - 20 år med lettere til moderate psykiske helseplager

Du har dine arbeidsoppgaver på Helsestasjon for ungdom og ved Helsestasjon/skolehelsetjeneste på Rennesøy og Finnøy 

Du bistår helsesykepleierne i deres oppfølging av barn og ungdommer med psykiske helseplager (har fellessamtaler, kartlegger, vurderer og drøfter videre oppfølging)

Du bidrar inn i tverrfaglig samarbeid

Du bidrar til utvikling av tjenestetilbudet vårt i form av internundervisning og veiledning av andre ansatte (både i gruppe og individuelt)

Arbeidet ditt vil også bestå i å følge opp barn og ungdommer som har lettere til moderate psykiske helseplager (kortidsintervensjon, 1-6 samtaler)

Du vurderer henvisninger til andre instanser 

Arbeidsoppgavene våre følger Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom

Det er ønskelig om du kan jobbe på Helsestasjon for ungdom til kl. 17.00 èn ettermiddag i uken

Kvalifikasjoner:

Profesjonsstudiet i psykologi

Klinisk spesialitet i barne- og ungdomspsykologi er en fordel

Du må ha relevant erfaring fra arbeid med barn og ungdom og kompetanse fra samhandling med andre tjenesteytere

Du må ha gode evner til samarbeid

Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende BI. Gjelder ikke søkere med skandinavisk språk som morsmål

Du må ha norsk autorisasjon som psykolog 

Personlige egenskaper:

Du er fleksibel, positiv og løsningsorientert

Du er selvstendig og med god evne til nyskapende arbeid

Du kommuniserer godt med både barn, ungdom og voksne

Vi tilbyr:

Et godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer

Mulighet for meningsfulle og utfordrende arbeidsoppgaver i en variert hverdag

Faglig veiledning sammen med andre psykologer i virksomheten

Mulighet for faglig utvikling

HjemJobbHjem-avtale

Reisevei  til Finnøy og Rennesøy er inkludert i arbeidstiden 

Gode forsikrings- og pensjonsordninger

Stillingskode 847000. Psykolog. Lønn etter avtale

Stillingskode 847002. Psykologspesialist. Lønn etter avtale