Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Psykolog / Psykologspesialist

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Akutt døgnbehandlingsenhet  har fra 01.09.2022 ledig fast stilling som psykolog / psykologspesialist. 

Enheten tar imot pasienter for øyeblikkelig hjelp som eneste akuttenhet for ungdom i Oslo. Hovedmålgruppen er 13-18 år, men vi tar også imot barn i akutt krise. Enheten har fem plasser, og er godkjent for tvungen psykisk helsevern.

Ungdomsseksjonen er en av 4 seksjoner i Barne- og Ungdomspsykiatrisk avdeling, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Jf. Helsepesonelloven § 20 a vil det bli fremsatt krav om politiattest ved ansettelse.


Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge, koordinere og gjennomføre forordnet behandling
 • Selvstendig ansvar for behandling, samt journal, behandlingsplaner, informasjon og pasientansvar
 • Familiearbeid i aktuelle saker
 • Delta i avdelingens fagutvikling, veiledningsgrupper og internundervisning
 • Samarbeide med miljøterapeutene om den helhetlige behandlingen på enheten

Kvalifikasjoner:

 • Cand.Psychol med norsk autorisasjon
 • Ønskelig med relevant spesialitet i klinisk psykologi (godkjent av NPF) eller tilsvarende
 • Erfaring i arbeid med ungdom

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • liker å jobbe med ungdom og familier, er fleksibel og trives med til dels høyt tempo i hverdagen og kan takle krevende situasjoner
 • har evne og vilje til tverrfaglig samarbeid
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Mulighet til å opparbeide seg vedtakskompetanse