Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lillehammer kommune

Psykolog/psykologspesialist

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Trygg oppvekst Lillehammer er en nyetablert avdeling i sektor Oppvekst, utdanning og kultur (OUK). Avdelingen er organisert under fagenheten i sektoren. Trygg oppvekst er en avdeling i stadig utvikling og den etableres som et ledd i å skape tilgjengelige og fleksible tilbud for barn, unge og familier som trenger noe utover det tilbudet som finnes i barnehage, skole, PPT og helsestasjon. Avdelingen vil ha utstrakt samarbeid med de andre tjenestene for å gi et helhetlig og samordnet tilbud til barn og unge.
Tverrfaglig operativt team jobber med målgruppen barn og unge med psykiske vansker og rusrelaterte problemer som har behov for tidlig utredning behandling, oppfølging og støtte. Aldersgruppen er hovedsakelig 10-20 år. Forløpene vil være tidsavgrenset og arenafleksible. 

Arbeidsoppgaver:

Psykologen/psykologspesialisten vil være sentral i kommunens drift og utvikling av arbeidet i Trygg oppvekst og avdelingens tverrfaglige operative team. Stillingen vil også ha en sentral rolle i utvikling av tilbudet knyttet til bekymringsfullt skolefravær. Arbeidsoppgaver vil omfatte individ- og systemrettet arbeid. 

Psykologen/psykologspesialisten vil være en del av Trygg oppvekst som består av psykologspesialister, barnevernspedagoger, klinisk sosionom og miljøterapeutisk personell. Avdelingen er under utvikling og det er gode muligheter til utviklingsarbeid og etablering av et godt tjenestetilbud for målgruppen. 20 % av stillingen vil være tilknyttet Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT). Arbeidet omfatter deltagelse på avdelingsmøter og veiledning av personell i PPT. 

Kvalifikasjoner:

 • Psykolog/psykologspesialist med norsk autorisasjon
 • Relevant praksis fra arbeidsområdet barn, unge og familier
 • Det er ønskelig med erfaring fra skolefraværsarbeid
 • Psykologspesialister med spesialitet i klinisk barn og unge, eller klinisk familiepsykologi anses som spesielt relevant
 • Behersker norsk språk både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Faglig engasjert, og har kompetanse på tverrfaglig arbeid,
 • Løsningsorientert og interessert i nyskaping og tjenesteutvikling
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Kreativ og løsningsorientert i møte med ulike problemstillinger

Vi tilbyr:

 • Engasjert arbeidsmiljø
 • Muligheter for veiledning av spesialist
 • Mulighet og god tilrettelegging for relevant spesialistutdanning
 • Gode spesialistvilkår som konkurransedyktiglønn, muligheter for vedlikeholdsaktivitet og   spesialistpermisjon
 • Deltagelse i interkommunalt psykologfellesskap
 • Gode pensjonsordninger