Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Psykolog/psykologspesialist

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Seksjon for psykosebehandling Gaustad tilbyr utredning og behandling tilpasset pasienter med psykiske lidelser og omfattende funksjonsnedsettelse, med behov for døgnkontinuerlig opphold og behandling. Seksjonen består av 1 lukket psykoseenhet og 2 lokale sikkerhetspsykiatriske enheter.
Seksjon Psykosebehandling Gaustad har nå ledig fast stilling for psykolog/psykologspesialist i 100 % stilling tilknyttet psykoseenheten som har 8 døgnplasser og en døgnplass øremerket nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse (NBHP). Enheten har en bemanning tilsvarende 28 årsverk. Psykoseenheten mottar pasienter med alvorlig sinnslidelse som er overført fra akuttavdeling til stabiliserings-, utrednings- og rehabiliteringsopphold.

Det tilstrebes en faglig oppdatert, individualisert og helhetlig tilnærming til utredning og behandling, der standardutredninger også har en plass i kvalitetssikringen. Utstrakt bruk av teamarbeid som metode.

Stillingen tilsettes ved Behandlerenheten med til sammen 11 leger og psykologer. Behandlerenheten har seksjonsoverlege som nærmeste leder og det vektlegges at enheten skal fungere som et trygt og inspirerende fagkollegium.


Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver:

Stillingsinnehaver skal arbeide som pasientansvarlig psykolog for pasienter innlagt ved seksjonen. Psykologspesialist skal fungere som faglig ansvarlig for behandling og vedtak etter Psykisk helsevernloven.

Hovedoppgaver/ansvarsområder:

 • Utredning, diagnostikk og behandling, herunder nødvendig dokumentasjonsarbeid og møtevirksomhet.
 • Faglig ansvarlig for vedtak etter psykisk helsevernloven for pasienter som ikke har vedtaksansvarlig som ansvarlig behandler.
 • Ansvar for klinisk veiledning av psykolog uten spesialitet/studenter.
 • Fungere som flytansvarlig ved behov.

Generelt:

 • Bruke egen kompetanse til å gi faglige råd til medarbeidere.
 • Bidra til at den faglige kvaliteten i seksjonen holder høy nasjonal standard. Delta i intern fagutvikling og kvalitetssikring av klinisk arbeid.
 • Bidra til et godt samarbeid med interne og eksterne instanser.
 • Bidra med undervisning og veiledning overfor andre personellgrupper, pårørende, pasienter og evt. studenter.

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning cand.psychol, profesjonsstudiet i psykolog. Spesialistgodkjenning i klinisk voksenpsykologi. Psykologer med kort tid igjen til fullført spesialisering kan også søke på stillingen.
 • Norsk autorisasjon som psykolog.
 • Beherske norsk og/eller annet skandinavisk språk på høyt nivå, muntlig og skriftlig.
 • Klinisk relevant erfaring, spesielt innenfor feltet psykose og døgnbehandling.
 • Dokumenter knyttet til utdanning skal skannes inn som vedlegg til søknaden.

Personlige egenskaper:

 • Stillingen krever gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Interesse for og erfaring med fagutviklingsprosjekter.
 • Interesse for pasientgruppen.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Kontinuerlig oppdatering innen fagfeltet.
 • Høyt faglig nivå.
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver.
 • Gode muligheter for personlig faglig utvikling.
 • Et miljø som er nytenkende og fremtidsrettet.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.