Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Psykolog psykologspesialist

Helsestasjonens familiesenter er en avdeling i Helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Familiesenteret er et tverrfaglig lavterskeltilbud til foreldre som ønsker veiledning i foreldrerollen. Vi har til sammen 11 årsverk og har nå  ledig stilling som psykologspesialist/psykolog. Det tverrfaglige teamet består av helsesykepleier, lærer, sosionom, fysioterapeut, barnevernspedagog, psykolog og førskolelærer alle med spesialisering eller relevant videreutdanning.
Psykolog/psykologspesialisten sine oppgaver er å møte gravide, barn, unge og deres foreldre. Tilby veiledning og korttids-terapeutiske intervensjoner med fokus på å løse hverdagslivets utfordringer og psykiske helseplager av lettere til moderat karakter. Målet er å løse et problem så tidlig som mulig. Vi jobber ut fra et familieperspektiv, og legger stor vekt på foreldresamarbeid og tverrfaglig samarbeid både internt og med andre instanser.  Vi ønsker en person som kan arbeide selvstendig og samtidig liker å samarbeide med andre.  

Arbeidsoppgaver

Du er med å utvikle og drive et tjenestetilbud som psykolog rettet mot barn og unge fra 0 - 18 år med lettere til moderate psykiske helseplager

Du har dine arbeidsoppgaver på Helsestasjonens familiesenter 

Du tilbyr foreldreveiledning og korttids- intervensjoner med formål å styrke psykisk helse

Du arbeider i et tverrfaglig felleskap

Du vurderer henvisninger til andre instanser

Du tilbyr veiledning til andre yrkesgrupper i helsestasjon og skolehelsetjenesten 

Kvalifikasjoner

Profesjonsstudiet i psykologi

Godkjent klinisk spesialitet i barne- og ungdomspsykologi er en fordel

Relevant erfaring fra arbeid med barn, ungdom og familier, og  kompetanse fra samhandling med andre tjenesteytere

Gode evner til samarbeid i team

Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med skandinavisk språk som morsmål

Norsk autorisasjon som psykolog 

Personlige egenskaper

Du har fleksibilitet, er inkluderende i fellesskapet, har et godt humør og gode evner til kommunikasjon

Du kan både jobbe godt selvstendig og har god evne til tverrfaglig samarbeid med andre fagpersoner 

Du er nytenkende og god til å planlegge og utføre arbeidsoppgaver i samarbeid med dine kollegaer

Vi tilbyr

Et godt arbeidsmiljø i trivelige lokaler

Mulighet for meningsfulle og utfordrende arbeidsoppgaver

Gode velferds og pensjonsordninger

Stillingskode 847000. Psykolog . Lønn etter avtale

Stillingskode 847002. Psykologspesialist. Lønn eter avtale