Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Psykolog/psykologspesialist -        100% fast stilling i traumeteamet

Offentlig forvaltning

DPS Vestfold i Klinikk psykisk helse og avhengighet (KPA) er lokalisert i Sandefjord og Larvik, og på Nøtterøy/Tønsberg. Opptaksområdet har tilsvarende ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 275 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte, inklusiv 25 overleger og 10 leger i spesialisering, samt 35 psykologspesialister og 35 psykologer under spesialisering.

DPS Vestfold har to allmennpsykiatriske døgnposter, en psykosepost og seks poliklinikker fordelt, i tillegg til to seksjoner for kontortjenester. DPS Vestfold prioriterer deltakelse i forskningsprosjekter, og deltar aktuelt i 4 prosjekter. Ved DPS Vestfold har vi som mål å mobilisere pasientens ressurser og styrke mestringsmulighetene. Som forutsetning for dette ønsker vi å skape en felles forståelse hos pasient og behandler omkring pasientens psykiske lidelse og mål for utredning og behandling, som kan danne basis for et gjensidig forpliktende samarbeid. Vi har fokus på at utrednings- og behandlingsforløpet skal være forutsigbart for pasienten, og at utredningen derfor skal være strukturert og behandlingen foregå på et kunnskapsbasert grunnlag i tråd med anerkjente normer. 

Allmennpsykiatrisk poliklinikk B er en av tre allmennpoliklinikker. Poliklinikken holder til i Sandefjord og har som oppgave å utrede og behandle allmennpsykiatriske problemstillinger, men har i tillegg spesialkompetanse på traumelidelser og personlighetsforstyrrelser.

Poliklinikken har tre team; PF-team, MBT-team og traumeteam.
MBT-teamet er godt etablert og tilbyr MBT-behandling (Mentaliseringsbasert terapi).

Traumeteamet tilbyr utredning og behandling av traumelidelser. Utredningen er systematisk og rask og ligger normalt godt innenfor pakkeforløpsfristene.
Vi har deltatt i prosjektet i regi av NKVTS for implementering av kunnskapsbasert behandling av PTSD og prioriterer utdanning i både EMDR og CT-PTSD for alle behandlerne i dette teamet. I tillegg prioriterer vi nødvendig videreutdanning for å behandle kompliserte traumelidelser. Teamet tilbyr også stabiliseringsgruppe etter Modum-modellen.  

Traumeteamet består nå av en overlege, fire psykologspesialister, fire psykologer, en lis lege og en spesialfysioterapeut. Teamet har et svært godt samarbeidsklima. 

Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for utredning, behandling, samordning og oppfølging av pasienter
 • Selvmords- og voldsrisikovurderinger          
 • Etablere og ivareta god samhandling internt i avdelingen og med eksterne samarbeidspartnere
 • Deltakelse i undervisningsoppgaver for faggruppen sin, studenter og andre yrkesgrupper
 • Følge føringer som ligger i at avdelingen er godkjent utdanningsinstitusjon
 • Følge føringer gitt i nasjonale retningslinjer og interne prosedyrer

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker fortrinnsvis etter psykolog med sterk interesse for og kompetanse innenfor fagfeltet 
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig
 • God forståelse for norsk helsevesen
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge

Den som tilsettes i stillingen som krever autorisasjon, må kunne dokumentere norsk offentlig godkjenning.

Personlige egenskaper:

 • Utviklingsorientert, nysgjerrig og god evne til å forvalte en faglig grunntenkning over i målrettet og avgrenset utredning og behandling
 • Det forutsettes at den som ansettes kan arbeide strukturert, stabilt, fleksibelt, selvstendig og håndterer høyt tempo
 • Å være ansvarsbevisst og beslutningsdyktig er en nødvendighet i stillingen
 • Den som ansettes forutsettes å holde seg faglig oppdatert
 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges ved ansettelsen

  Vi tilbyr:

  • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning
  • En utviklingsorientert arbeidsplass i samarbeid med kommunale helsetjenester
  • Klart og tydelig fokus på resultatskapning for våre tjenestemottakere og ansatte
  • Faglig utvikling og felleskap i DPSets egen undervisning
  • En spennende jobb i et positivt og aktivt fagmiljø i DPS Vestfold

  Vær vennlig å oppgi om din søknad også kan gjøres gjeldende for tiltredelse i evt. ledige stillinger i DPS Vestfold.

  Tilsettingen skjer i SIV HF på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i KLP. Søkere må beherske muntlig og skriftlig skandinavisk språk.

  Vi ber om at du benytter vårt elektroniske søknadssystem, se link øverst i annonsen. 

  Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse.