• Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  14.06.2021
 • Sted:
  Straume
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Vestland
 • Arbeidssted:
  Straume
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3895713
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune

Psykolog/ psykologspesialist 100% fast - PP-tenesta

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidsoppgåver:

 • Deltek i ulike tverrfaglege team og nettverk
 • Konsultasjon, rådgiving og rettleiing med/til skular, barnehagar og andre
 • Systemarbeid med skular og barnehagar
 • Er ein del av eit tverrfagleg team internt på kontoret
 • Utgreiing av barn og unge

Kvalifikasjonar: 

Må ha:

 • Profesjonsstudium i psykologi med norsk autorisasjon, gjerne med spesialistutdanning. Eventuelt vert det lagt til rette for å spesialisere seg.
 • Anna relevant høgare utdanning kan bli vurdert ved mangel på søkjarar. Det er då ønskeleg med master i psykologi.  

Ønskjeleg med:

 • Praksis/erfaring med barn og unge, utgreiing, tiltaksutvikling og rettleiing
 • Testkompetanse og erfaring retta mot barn i barnehage/førskulealder

Personlege eigenskapar:

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide fleksibelt, målretta og løysingsorientert
 • Evne til å arbeide sjølvstendig og i team

Anna:

Du må kunne bruka eigen bil i tenesta, og politiattest må framvisast ved tilsetting.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • IA verksemd
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Interessante utfordringar
 • Høve til fagleg og personleg utvikling

 

Øygarden kommune ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre medarbeidarar i størst mogleg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Som IA-verksemd ønskjer kommunen å leggja til rette for arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Etter utløpet til søknadsfristen, vert det sett opp ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar, kan verta offentlege sjølv om søkjaren har bedeom ikkje å vert ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, vert søkaren varsla om dette.Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal takast til følgje, skal det leggjast vekt på om det knyter seg særleg offentleg interesse til stillinga.

 
 • Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  14.06.2021
 • Sted:
  Straume
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Vestland
 • Arbeidssted:
  Straume
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3895713
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune