Psykolog med fokus på arbeid mot barn og unge

Røros kommune

Kort om stillingen

Røros kommune har ledig en 100 % fast stilling som psykolog for snarlig tiltredelse. Vi ser etter deg som brenner for å utvikle tjenestetilbudet og ser nytten av tverrfaglig samarbeid.

Som kommunepsykolog vil du bidra med fagkompetanse til ansatte og tjenestene våre. Arbeidshverdagen vil være preget av tverrfaglighet, og du vil jobbe både kurativt og forebyggende primært opp mot barn og unge og deres pårørende. Stillingen som kommunepsykolog er en fast stilling der 50 % av stillingen skal brukes i Røros kommune som er vertskommune, og den andre 50 % deles mellom våre to nabokommuner Holtålen og Os kommuner (begge kommunene har ca. 2000 innbyggere). Det kan være muligheter for samlokalisering med andre psykologer for å tilrettelegge for et faglig felleskap. 

Om oss

Verdensarvstedet Røros ligger i Trøndelag og har ca. 5.600 innbyggere. Kommunen har et variert næringsgrunnlag og et rikt kulturliv i historisk miljø. Vi har gode muligheter for friluftsliv sommer som vinter, samt et godt utbygd kommunikasjonsnett med fly, buss og jernbane. Organisatorisk legges stillingen til virksomhet for helse i Røros kommune, som består av avdelingene psykisk helse- og rustjeneste, legesenter (i tillegg til interkommunal legevakt), helsestasjon, samt fysio- og ergoterapitjeneste. Stillingen som kommunepsykolog inngår i et interkommunalt samarbeid med våre to nabokommuner Os og Holtålen. 

Kvalifikasjoner
 • offentlig godkjent psykolog med norsk autorisasjon
 • ønskelig med erfaring fra psykososialt arbeid med barn og unge og deres familier, samt arbeid med voksne
 • forståelse for tidlig intervensjon, forebyggende og helsefremmende arbeid
 • ønskelig med erfaring fra veiledning
 • det er ønskelig med kjennskap til dataverktøyet GERICA
 • gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig
 • førerkort klasse B
 • personlig egnethet blir vektlagt
Arbeidsoppgaver og ansvar
 • veiledning og fagstøtte til personell og tjenester i kommunene som inngår i det interkommunale samarbeidet
 • systemarbeid – bidra til kompetansearbeid og utvikling av tjenester
 • kurativt – i utvalgte enkeltsaker jobbe kurativt i samarbeid med andre fagområder i kommunene. Stillingens primære målgruppe er på 0-20 år og deres pårørende
 • delta fast på ulike tverrfaglige møter
 • gruppe- og undervisningstilbud
 • utvikling av psykologtjenesten i de kommunene som inngår i det interkommunale samarbeidet. Herunder utarbeidelse av rutiner, prosedyrer og retningslinjer
 • forebyggende arbeid med hovedvekt på barn og unge
Personlige egenskaper
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • fleksibel og løsningsorientert 
Vi kan tilby
 • godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • lønn etter kvalifikasjoner
 • kommunal avtale med treningssenter
 • konkurransedyktig pensjonsordning
 • vi kan være behjelpelig med å finne bolig til tilflyttere

Søknadsfrist: snarest

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til virksomhetsleder helse, Jan Roger Wold, epost: jan.wold@roros.kommune.no eller telefon 41 00 11 33.

Før ansettelse må politiattest av nyere dato (maks. tre måneder gammel) fremlegges, jf. helsepersonelloven § 20 a og helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. 

Om søknads- og ansettelsesprosessen

På grunn av stort behov for kvalifisert arbeidskraft gjøres det fortløpende vurderinger og ansettelser av aktuelle søkere. Det vil si at vi benytter oss av en løpende søknadsfrist som fornyes ved behov, og der annonsen fjernes når behovet er fylt. Kvalifiserte søkere oppfordres derfor til å søke snarest.

Hvordan søker du?

Søknad sendes gjennom vårt elektroniske søknadssystem, les mer om dette på kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål o.l. skal legges ved i søknaden. Dersom du ikke har mulighet til å legge ved dokumentasjon elektronisk, ber vi at du tar den med til eventuelt intervju. 

Ved spørsmål om søknadssystemet ta kontakt med HR-konsulent Anna Damps tlf. 48 19 11 47 eller epost: akd@roros.kommune.no

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.